Belediye istilası yasalaştı

Kamu taşınmazlarının belediyelerce alınmasına ‘Bakanlar Kurulu kararı’ koşulu geldi

Belediye istilası yasalaştı

 

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) – AKP İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve arkadaşlarının anakent belediyelerinin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayacağı alanları genişletmeyi amaçlayan yasa önerisi, TBMM Genel Kurulunda dün sabaha karşı kabul edildi.

Kabul edilen Kentsel Dönüşüm Yasasına göre belediyeler, kentlerin her köşesini kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edebilecek. Bu alanlardaki mülk sahiplerini herhangi bir kamulaştırma işlemi yapmadan, alanın ücra bir noktasında yer göstererek yerinden edebilecek, mülklerine el koyacak. Mülk sahiplerinin buna yargıda itiraz hakkı da olmayacak.

Bu alanlara yapılacak yapıların yükseklik ve yoğunluğunu belirleme yetkisi de belediyede olacak. Belediyeler, eğitim ve sağlık taşınmazları hariç, bu alanlar içinde kalan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) alanları da dahil olmak üzere kamuya ait tüm taşınmazlara el koyabilecek. Bu konudaki nihai onayı hükümet verecek. Bu düzenlemeler sürmekte olan davalara da uygulanacak.

CHPli Rıza Yalçınkaya, teklifin arka planında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçekin olduğunusöyledi. Yalçınkaya, İmar planlarıyla yeşil alanları açacaksınız, sonra buraları kentsel dönüşüm alanları ilan edip peşkeş çekeceksiniz. Buna yargı durdeyince de Meclisi alet edeceksiniz. Bu değişikliklerle, büyükşehir belediyeleri, kent rantlarıyla dilediği gibi oynayan krallar haline geliyor, ilçe belediyeleri de mağdur ediliyordedi.

MHPli Metin Çobanoğlu da büyükşehir belediye başkanlarına adeta padişahlık yetkisi verildiğinisöyledi. BDPli Nuri Yaman, “Bu teklif yasalaşırsa, Ankara Büyükşehir Belediyesine yandaş rantiyeciler yaratma imkânı tanınacakgörüşünü dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “Nasıl, karga ile bülbül sesini ayırt etmek için müzisyen olmaya gerek yoksa, bu teklifin anayasaya aykırı olduğunu söylemek için de anayasa profesörü olmaya gerek yok. Bu kanun hükümlerini, Bakanlar Kurulu ile Melih Gökçek yönetirdeyin olup bitsin. Bu teklif Anayasa Mahkemesinden dönerdiye konuştu.

ŞPO BAŞKANI NECATİ UYAR:

Mülkiyet hakkı ortadan kalkıyor

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) – Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Başkanı Necati Uyar, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Kentsel Dönüşüm Alanları ile ilgili yasanın kentlerdeki karmaşayı büyütecek vatandaşların mülkiyet hakkını’, ‘barınma hakkınıortadan kaldıracak, aslen vatandaşa ait olması gereken kent rantlarının yandaşlara aktarılmasını sağlayacak, anayasaya aykırı hukuksuz bir düzenleme olduğunu bildirdi.

ŞPO Başkanı Uyarın yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin fikri önderliğinde gerçekleşen değişikliğin başlıca amacı, belediyelerin içine düştükleri hukuksal çıkmaz ve yöneticilerin sorumluluktan kurtulma isteğidir.

Değişiklik, bir yandan iktidar partisine mensup belediyelerin başlamış projelerdeki yasal sorunlarını ortadan kaldırmak, diğer yandan ileride yapılacak projelerde karşılarına çıkacak olası engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Yandaşlara rant aktarımı

Kent rantlarıyla sömürmeye alışmış, gözü dönmüş bir grubun, vatandaşın yalnızca elindeki değil, ilerde kazanmayı hayal ettiği parasına dahi göz koymuş olduğu görülmektedir.

Mülkiyet hakkını yok eden ve birçok açıdan anayasaya aykırılıklar taşıyan bu düzenleme sonrasında, yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarıyla mülkiyet dokusu büyük oranda değişecek. Kent toprağının tasarruf hakkı büyük ölçüde belediyeler ve onlarla işbirliği içerisindeki yandaş müteahhitler elinde toplanacaktır. Konut sahibiyken konutundan olan vatandaş, yeniden konut sahibi olabilmek için büyük bedeller ödemek zorunda kalacak, bu kesimlerden yandaş kesime ciddi miktarda sermaye aktarımı gerçekleştirilmiş olacaktır.

 

Kaynak: Cumhuriyet – 18.06.2010 {nomultithumb}