Belediye halkı kandırmaz

{nomultithumb}
Milliyet EGE 08.01.2007
Aziz KocaoÇlu, hava kirliliÇi rakamları tartışmasından meclis üyelerinin topluca gideceÇi 8 günlük Tayland gezisine kadar, merak edilenlere yanıt verdi…

Münir Koçaslan – ÖZEL RÖPORTAJ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KocaoÇlu, gündemdeki konuları Milliyet EGE'ye deÇerlendirdi. KocaoÇlu, DoÇan Gazetecilik Ege Bölgesi Yayın Koordinatörü Münir Koçaslan'ın, tartışılan Tayland gezisinden EXPO'ya, hava kirliliÇinden metroya, Kültürpark'taki yeraltı otoparkından ulaşımı rahatlatacak çözümlere kadar çeşitli konulardaki merak edilen sorularını yanıtladı. KocaoÇlu, ulaşımdaki "devrim niteliÇindeki" projelerin 2008 baharında tamamlanacaÇını söyledi.

Gözler çarşambada
Sayın başkan, 2007'yi ama önce EXPO'yu konuşmak istiyorum. Sizin de yer aldıÇınız Yönlendirme Kurulu'nun seçeceÇi bir Yürütme Komitesi olacak. Burada, UNIVERSIADE'daki 'Taha Aksoy' (AKP'nin büyükşehir belediye başkan adayı) gibi bir koordinatör isim olacak mı?
10 Ocak'ta dışişleri bakanımızın başkanlıÇında, 18 kişilik Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılacak, Ankara'da. Burada EXPO ve Şubat 2008'e kadar yapılacak bütün çalışmalar masaya yatırılacak. Bir Yürütme Komitesi seçilecek. Devlet kademeleri, başta Dışişleri BakanlıÇı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşların, işadamlarımızın, sivil toplum örgütlerinin neler yapması gerektiÇi konusunda genel bir çerçeve çizilecek. Sanıyorum bir program taslaÇı oluşacak. Görev bölümü yapılacak. Bütçe belirlenecek ve bu istikamette ilerleyeceÇiz.

EXPO'nun sahibi Büyükşehir
Sizin bir talebiniz olacak mı?
Bu tür organizasyonların sahibi yerel yönetimlerdir, mutlaka hükümetle, devlet kurumlarıyla beraber götürür. Sivil toplum örgütleri de buna destek verir. İşin çatısı budur. Bu şekilde yapılır. Tıpatıp örtüşen UNIVERSIADE da böyle olmuştur. Mehmet Ali Şahin'in başkanlıÇındaki düzenleme kurulunda kararlar alınmıştır. İcra Kurulu uygulamıştır. İnşaat ve organizasyon aşamasında hükümetin önerisi ve bizim de kabulümüzle Taha Aksoy görevlendirilmiştir. Birlikte çalışarak UNIVERSIADE'ı şehrimize en yakışır şekilde, en iyi organizasyon olacak şekilde gerçekleştirdik. Burada İzmir halkının çok büyük bir desteÇi vardır. Coşkuyu onlar katmıştır. O coşkuyla EXPO'ya aday olduk.

EXPO'da da UNIVERSIADE'da olduÇu gibi, AKP'lilerle CHP'liler arasında, oy hesabı kaygısıyla 'Bu işi siz yapmadınız, biz yaptık" tartışması çıkar mı?
Benim CHP'li olmam hükümetin de AKP'den olması bu tür organizasyonlarda, hiçbir anlam ifade etmez, etmiyor da. Biz görevimizi yaptıÇımız, hükümet de buna destek olduÇu müddetçe… Biz kamu görevi görüyoruz. Bugün sayın dışişleri bakanımız milletvekili ama, aynı zamanda dışişleri bakanı. Tükiye'nin dış politikasını belirliyor. Belediye başkanlıÇı kamu görevidir. Bu kentin parasını kullanıyor. Burada siyaset olmaz, iş olur, projeler olur. İzmir Büyükşehir Belediyesi yol haritasını çizmiştir. Stratejik planını yapmıştır ve bu plan Türkiye'de 81 ilde en başarılı stratejik plan seçilmiştir. Yolumuza devam ediyoruz. Böyle bir şey olmaz.

Siyasetçi rant çıkarmak ister
Ama oldu. Siyaset Meydanı'nda, AKP'liler çıktı, 'Biz olmasaydık, belediye UNIVEDSIADE'ı yapamazdı' dedi. Şimdi EXPO'yu da sizin hükümete 'ihale' ettiÇiniz, devrettiÇiniz konusunda bir yaklaşım var.
Bakın, milletvekili siyasetçidir. İl başkanı, ilçe başkanı siyasetçidir. Ama bizi baÇlayacak olan hükümetin duruşudur, belediyenin duruşudur. Siyasetçiler tabii ki bundan siyasi rant çıkarmak isteyecektir. Milletvekilleri konuşacaktır, il başkanları konuşacaktır. Bu siyasetin doÇasında var. Ama görevde olanlar, kamu görevi yürütenler, ister belediye başkanı olsun ister hükümet üyesi olsun bu işe siyaseti karıştırmazlar. Karıştırmıyorlar da, işler de tıkır tıkır gidiyor.

EXPO'nun yeri deÇişebilir
Abdullah Gül, 'EXPO'nun yapılacaÇı yer için, ne belediye başkanı, ne ben, ne başkası karar veremez. Bu teknik bir konudur. Oluşturulacak kurul karar verecek' diyor. Siz Urla'yı seçtiniz. Bakanın görüşlerine katılır mısınız?
Evet, kimse tek başına karar veremez. Aynı şeyi şöylüyoruz zaten. Bu konuda karar verecek olan teknik adamlardır. Muhtemel yerlerin artısını eksisini getirecekler en sonunda Yönlendirme Kurulu'nun önüne koyacaklar. Burada yerin yapılabilirliliÇi, EXPO'yu almadaki avantajları, özel mülkiyetse kamulaştırma giderleri, hukuki problemleri, bunların yasal çerçevede aşılıp aşılamayacaÇı ciddi şekilde masaya yatırılacak. Ondan sonra yer belirlenecek. Başından beri de ben bunu söylüyorum. Master plan çalışması yaparken, EXPO adayı olmuş bir kent olarak yerini belirlememiz gerekirdi. Biz de yasanın verdiÇi yetki çerçevesinde sorunsuz, kamulaştırmasız, deniz kıyısında bir yerin (Urla) planını yaptık. Rezerv bir alan ayırdık.

Orası uygun görülmezse…
Neresi uygunsa orası olacak. Onun problemlerini önce Yönlendirme Kurulu'na, dışişleri bakanımıza aktaracaÇız o da diÇer bakanlara aktaracak, işin mali boyutu çıkacak. Nihayetinde hükümetin bütçesinden bu çıkacaÇı için, oturup hep beraber karar vereceÇiz. DoÇrusu da budur. Bakan da aynı şeyi söylüyor.

Tayland yanlış algılandı
Belediyenin, meclis üyelerini Tayland'a götürme kararı tartışma yarattı, 'Siyasi rüşvet, sus payı' diyenler oldu.
Bunların hepsi yanlış algılanıyor. Hiçbirimizin hakkı yok, böyle bir şey yapmaya. Biz 2.5 seneyi bitirdik görevimizde. Meclis üyelerini bu güne kadar yurtdışına göndermedik. Gerek olmadı. Gövde gösterisi yapalım diye, lobi çalışmaları yapalım diye, 19 Aralık'ta BIE Genel Kurulu'na (Paris'e) meclis üyelerimizin bir kısmını götürmeyi kararlaştırdık. Buna karar verdik. Bütün arkadaşlarımızın, Dışişleri BakanlıÇı'nın konuyla ilgili haberi var. Sonra BIE yetkililerince, genel kurulun yapılacaÇı salonun müsait olmadıÇını, ancak 50 kişi civarında izleyici alabileceÇi belirtilince, biz bunu daralttık.
Tayland'daki çiçek EXPO'suna gitmeyi de daha önce planlamıştık. Türk Günü yapılacak. Türk Günü'ne kalabalık bir heyetle katılıp, bir gövde gösterisi yapıp, katılan 30 EXPO üyesi ülkeye sesimizi duyurmak istedik.

Lisan bilmek şart deÇil
Sesimizi duyurmak deyince, yabancı dil bilmeyen meclis üyeleri nasıl iletişim kuracak?
Bunun için illa lisan bilmek şart deÇil. Tercüman vardır. Her türlü derdinizi anlatırsınız.

Peki bu işin maliyeti ne kadar. Kişi başı 5 bin dolar mı?
Türk Hava Yolları'ndan özel uçak kiraladık. Bir organizasyon yapılıyor. Sonunda hesap baÇlanacak, ne olduÇu çıkacak ortaya.

Daha 98 ülkeye gideceÇiz
Tayland'dan sonra bitecek mi yurtdışı temaslarımız?
Daha yeni başlıyor. 98 ülkeye (EXPO'yu hangi şehrin düzenleyeceÇine karar veren delegelerin olduÇu Uluslararası Sergiler Bürosu'na üye ülkeler) bu sene içerisinde, hatta benim düşüncem, haziran ayına kadar veya haziran ayının sonuna kadar gideceÇiz. İzmir'den aÇırlıklı olmak üzere, bu kentin meclis üyesiyle, bu kentin gazetecisiyle, bu kentin ticaret odasıyla, sanayi odası temsilcisiyle, bu kentin işadadamıyla, bu kentin öÇretim üyesiyle heyetler oluşturup 98 ülkede temaslarda bulunup, oranın temsilcileriyle, konsolosların, büyükelçilerin yönlendirmesi ile lobi çalışması yapacaÇız. Haziran sonunda da, yaz mevsiminde bu insanları eşleriyle beraber İzmir'e davet edip tanıtmamız gerekiyor. Yani ilk 6 ay bizim ziyaretlerimiz ve tanıtımımız, ikinci 6 ayı da yani İzmir'in en güzel olduÇu fuarın açık olduÇu dönemde aÇırlamak. İzmir Enternasyonal Fuar'nın konusu da EXPO'da olduÇu gibi saÇlık… Yani EXPO'ya doÇru bir yürüyüş var. Bütün saÇlıkçılar, konunun uzmanları, saÇlıklı beslenmeye varıncaya kadar burada alt başlıklar altında saÇlık konusunu inceleyeceÇiz. O da bir tanıtımdır. Bu arada yerimizi belirleyeceÇiz. Sonra tam teşekküllü olarak gidip projemizi sunacaÇız. Bu arada cumhurbaşkanı, başbakan, dışişleri bakanı ve bütün bakanlarımız uluslararası iş yapan işadamlarımız, ticaret odalarımız, sanayi odalarımız herkes bu işe koşullanacak, lobi çalışmaları yapacak ve ipi göÇüsleyeceÇiz.

KirliliÇi bacadan mı ölçeceÇiz?
Hava kirliliÇi de bir başka tartışma… Belediyenin verdiÇi rakamlara göre kirlilik yok. Ama aldıÇımız nefes, gözümüzün gördüÇü durum farklı… Bu farkın nedeni, ölçüm cihazlarının Kültürpark'a, HasanaÇa Bahçesi'ne, Bornova'daki üniversite kampusüne, Karşıyaka'daki orman fidanlıÇına konulması mı?
İzmir'de hava durgun olduÇu zaman, geçmişten bu tarafa basınç hareketlerinden dolayı yoÇun sis ve kirlilik, her kentte olduÇu gibi yaşanıyor. İzmir bu konuda çok şanslı. Senede en fazla 8-10 gün yaşıyor bunu. Çaresi doÇalgaz, jeotermal… Devreye sokuyoruz.
Ölçüm cihazlarını da şartnamelerde belirtilen yerlere, ilgili prosedüre göre koyuyoruz. Evin çatısına çıkacaksın, kalorifer bacasının yanına ölçüm cihazını koyacaksın diye bir şey yok. Kentin uygun yerlerine konur. "Lozan Meydanı kirli, fuarın içi temiz…" Bu mümkün mü sizce?
Kamu alanları tercih edilmiş, uygun yerlere konmuş bu cihazlar.

Belediye halkı kandırır mı?
Ama fuarda kimse oturmuyor, yaşamıyor. Soba yanmıyor, araç geçmiyor, egzoz kirliliÇi yok…
Fuar bu kentin merkezidir. Başka yerlere de konulacaksa, bunun reçetesini versinler biz de oralara koyalım.

Halk, 'Benim gırtlaÇım yanıyor. Çok kesik bir koku var. Gözümüzle de görüyoruz. Belediye hava temiz deyip tedbir almıyor mu?' diyor…
Ben insanların böyle düşündüklerine inanmıyorum. Belediye bu kentin belediyesi. Belediyede çalışan 12 bin kişinin ailesi bu kentin çeşitli semtlerinde yaşıyor. Her sokakta bir belediye mensubu var. Kentin belediyesi kenti kandırır mı?

Yeşili koruyoruz tepki alıyoruz

Kültürpark'a yeraltı otoparkı yapılıyordu. Mahkeme durdurma kararı verdi. ne diyor sunuz?
Tabii ki bu kararı uygulayacaÇız. Biz yasalara saygılıyız. Şantiyeyede tehlikeye yol açmayacak şekilde, tedbirler alınınca karar uygulanır. Burada biz şimdi yeraltı otoparkına karşı çıkan meslek odalarının mensuplarına da anlattık, bilgilendirdik. Başlangıçta biz dünyada birçok örneÇi olan parkın altına, kentin altına otopark yapılmasının, olay olacaÇını maalesef algılayamadık! Herkes bizi mazur görsün! Hiçbir aÇaca, dokuya zarar vermiyoruz. Tepki alıyoruz. Dünyada birçok örneÇi var. Fuarda sadece 4 aÇaç torbaya alınacak, zarar görmesin diye.. Kesilen aÇaç yok.

Yani doÇal doku zarar görmeyecek..
Konuyla ilgili 3-4 defa toplantı yaptık. Zemin suyunu etkilemediÇini gördük. Bu işin bir mahsuru yok. Bugün de yok, yarın da olmayacak. Ama biz tabii ki yargının verdiÇi karara saygılıyız ve çalışmaları durduracaÇız.
Fakat burada çok enteresan bir şey var. Şu anda fuar günde 3 binle 4 bin araç arasındaki araç sirkülasyonuyla park olarak kullanılıyor. Başka alternatif göstermeden burayı iptal edemiyoruz. Asıl onlar girip çıkarken hem yayaları hem aÇaçları rahatsız ediyor. İzmir Sanat var, dolup taşıyor. İsmet İnönü Sanat Merkezi var. İnsanlar oraya geliyorlar. Fuarın ihtiyacını karşılayacak bir otopark yapıyoruz. Bunu saatlik vereceÇiz. Kimseyi abone yapmayacaÇız. Protokol araçları dahil olmak üzere araç sokmayacaÇız. Tam tersi oradaki trafiÇi azaltacaÇız. Yeraltı otoparkı çevreci bir projedir. Bunu yapmayın derlerse tabii ki yapmayız.

Metro 2008 baharında
15-16 ay önce sizinle İzmir trafiÇinde bir gezinti yapmıştık.. Durum her geçen gün daha da aÇırlaşıyor. Geçen yıl 67 bin araç trafiÇe çıkmış. 2007 Mayıs'ında, sizin açıkladıÇınız gibi Üçyol-Üçkuyular Metrosu biter diye bekliyorduk. AksiliÇe uÇradı. Metro ne olacak?
Haziran 2004'te göreve geldim. Elimizde Üçyol-Üçkuyular'ın 10 senedir bekleyen projesi vardı. Bunun hemen ihalesine çıktık. Şanssızlık yaşadık. En fazla biz üzüldük. Şimdi telafi ediyoruz. Ocak ayı içerisinde ihale yapacaÇız. Maliyette artış olmayacak. O zaman da yaklaşık fiyatı belliydi, bugün de öyle. Tek bir ihale olacak. İş parça parça verilmeyecek. Bir aksilik olmazsa, 2008'in baharında bitecek.

AliaÇa-Menderes metrosu ne durumda..
zmir'de ulaşımda devrim olan AliaÇa-Menderes Projesi'nin 2008 Mart ayında bitmesi planlanıyor. Şu anda Yenişehir'de, İnkilap'ta, Gediz'de alt üst geçit yapıyoruz, banliyö hattının kesintisiz yürümesi için…

Gaziemir ve ÇiÇli'ye, araç geçişi için altgeçitler yapılacaktı…
Çevre yolundan sonra kuzeye, güneye ulaşımı nasıl aktarabiliriz onun hesabını yapıyoruz. Bu konudaki plan deÇişikliÇi pazartesi günü Büyükşehir Meclisi'ne gelecek. İki altgeçit Gaziemir'e, ÇiÇli Anadolu Caddesi'nde dört altgeçit, bir viyadük olacak…

Hepsi altgeçit deÇil miydi?
Şemikler'dekinde problem çıktı. İki tane büyük kanal borusu geçiyor oradan.

Peki yeraltı haritası yok mu, bürokratlar bunu bilmiyor muydu? Daha önce uyarmadılar mı?
Biliyoruz elbette, teknik ekibimiz çalıştı. Şimdi de çalışıyor. ÇözeceÇiz. İhalelere önümüzdeki günlerde çıkacaÇız. İhalelerden sonra altgeçitler 8-10 ayda biter.