İBŞB Başkanı Sn.KOCAOĞLU İle Yönetim Kurulumuz Görüştü

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KOCAOĞLU İLE YÖNETİM KURULUMUZ GÖRÜŞTÜ

Şubemiz yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Aziz Kocaoğlu ve üst düzey bürokratlarla 7 Mart 2006 günü bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada, şubemiz yönetim kurulu üyeleri, “yeni kent merkezi”nde son günlerde gündeme gelen yoğunluk artışı konusunda rahatsızlıklarını ifade ederek, İzmir’in kentsel gelişme sorunlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Liman gerisi alan ve Salhane bölgesindeki inşaat yoğunluğunun arttırılmasına ilişkin plan değişikliği önerisinin planlama ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde yaratacağı sakıncalara dikkat çeken yönetim kurulumuz,  bu tür değişikliklerin “girişimcilerin yararlarını maksimize etmek” gibi bir çaba olduğunu, çok katlı yapı inşa etmek gibi istemleri, önceden saptanmış ve planda öngörülmüş bir alana yönlendirilmesini, İzmir’in diğer merkezi alanlarına yönelik baskıları gidermek açısından doğru bir yaklaşım olarak benimsemekle birlikte, emsal ve taban alanındaki yoğunluk artışının, hiçbir teknik ve sosyal altyapı önlemi almaksızın gerçekleştirilmek istenmesine karşı olduğunu belirtti.

Toplantıda, İzmir’in liman sorununa da değinen şubemiz yönetimi, Alsancak Limanı’nın ticari işlevinin zaman içinde başka bir bölgeye kaydırılması konusunda bir çalışma başlatılması gerektiğini bildirdi. Limanın bugünkü işlevinin sürdürülmesinin kent merkezinde trafik açısından yarattığı risklere dikkat çekilerek, dolgu çalışmaları sürdürülen limanın taşınması için Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli girişimlere başlayarak bunu kamuoyu ile paylaşması gerektiği ifade edildi.

Nazım plan çalışmaları konusunda, meslektaşlarımızın rahatsızlıklarının ifade edildiği toplantıda Şehir Plancıları Odası’nın, geride bıraktığımız genel kurulda da üyelerimizin eleştirilerine konu olduğu üzere, planlama süreci hakkında bilgilendirilme ve katılım konusunda yaşanan sıkıntılar dile getirildi. Sayın Kocaoğlu ve üst düzey yetkililer, nazım planla ilgili bilgilendirme ve görüş alışverişi konusunda şube yönetim kurulumuza söz vererek, odamızın mesleki pozisyonu gereği bu süreçlere önümüzdeki günlerde odamızın dahil edileceğini söyledi.

Kültürpark’ta 600 araçlık yer altı otoparkı yapma girişimine şubemizin itirazı bulunduğu ifade edildi. Kültürpark’ın açık yeşil alan niteliği ile araç trafiğinden arındırılmış bir bölge olması gerektiği belirtilerek, yer altı otoparkı inşasının mevcut ağaçların tahribine yol açacağı hatırlatıldı. Ayrıca toplantıda İzmir gündemindeki diğer konular hakkında da fikir alışverişi gerçekleştirildi.