BAYRAKLI İLÇESİ, ADALET MAHALLESİ’NDE TARTIŞMALARA KONU OLAN TRAFO İNŞAATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bayraklı İlçesi, Adalet Mahallesi’nde TEİAŞ tarafından yakın bir tarihte yapımına başlanan trafo inşaatı, vatandaşların tepkilerine neden olmuştur. Konu ile ilgili Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın davetiyle 30.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya katılım gösterilerek meslek odamızın görüşleri aktarılmıştır. Konuya ilişkin toplantıda aktardığımız değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu inşaat, dayanağı olan imar planı kararı ile uyumlu mu?

📌Yaptığımız inceleme sonucunda; söz konusu alana ilişkin Bayraklı Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 450 sayılı kararı ile uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 05.1125 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliği ile; “….yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, ”Resmi Kurum Alanı (SGK Tesis Alanı)” kullanım kararında kalan 25144 ada, 2 parselin kullanım kararının “Resmi Kurum Alanı (TEİAŞ Hizmet Alanı)” olarak yeniden düzenlendiği,
• TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda TAKS’ın 0.50 olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği önerisinin;
• İzmir Valiliği İl İdare Kurulunun 28/02/2018 tarihli ve 4 sayılı Kararı ile hakkında kamulaştırma kararı verilen 25144 ada, 2 parselin kuzeyinde kalan 25144 ada, 1 parsele ilişkin yaşanabilecek uygulama sorunlarının giderilmesi amacı ile, 25144 ada, 1 parselin Bayraklı Belediye Meclisinin 01/09/2017 tarihli ve 109 sayılı Kararı ile kabul edilerek, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2017 tarihli ve 05.1408 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca 23/12/2017 tarihinde onaylanan ‘Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında belirlenmiş olan ‘Birlikte Uygulama Yapılacak Alan Sınırı’ içerisine dâhil edilmesi…” şeklindeki gerekçelerle uygun bulunarak onaylandığı,
📌Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 5.maddesinin (h) bendinde Resmi Kurum Alanının; “ Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kuruluşlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerin yapıldığı alanlardır ” şeklinde tanımlandığı, “Trafo Alanı”nın ise aynı maddenin (k) bendinde Teknik Altyapı Alanları “ Kamu veya özel sektör tarafından yapılacak elektrik, petrol ve doğalgaz iletim hatları, içme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer üstü her türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştırma, haberleşme gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir. ” içinde sıralandığı, öte yandan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek-1e Detay Kataloğu içerisinde Resmi Kurum Alanı(…) ve Trafo Alanının farklı gösterimlerinin bulunduğu,
📌Sonuç olarak; söz konusu alanın yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararı ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili maddeleri dikkate alındığında, TEİAŞ tarafından alanda yapılan işlemin, dayanağı plan kararıyla uyumsuz olduğu, bu uyumsuz işlemi durdurma ve denetleme yetkisinin ise İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinde olduğu,
degerlendirmeleri paylaşılmıştır.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, trafo alanının başka bir bölgede yapılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.