Balçova’ya yargı ihtarı

İnciraltı turizm merkezi için hazırlanan iki plandan ‘Balçova kaplıcaları’ bölümüne Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Mimarlar Odası'nın başvurusunu görüşen mahkeme, çevre düzeni imar planının şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğuna hükmetti.

OZAN YAYMAN

İnciraltı'nın “Balçova kaplıcaları” kesimi için hazırlanan çevre düzeni imar planının yürütmesi durduruldu. Mimarlar Odası'nın başvurusunu görüşen Danıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, İzmir İnciraltı Turizm Merkezi Balçova Kaplıcaları Kesimi'ne yönelik yapılan 1/25 bin ölçekli çevre düzeni imar planının şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğuna karar verdi.

Mimarlar Odası'nın, İzmir'in akciğeri olarak nitelenen İnciraltı bölgesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan iki ayrı çevre düzeni planlamasının da iptal edilmesi istemiyle başlattığı yargı süreci devam ederken, Danıştay'ın konuyla ilgili verdiği ilk karar, Balçova Kaplıcaları olarak adlandırılan kesime yönelik oldu. Bakanlık tarafından iki ayrı planlama yapıldığı için iki ayrı dava açan Mimarlar Odası yetkilileri şimdi İnciraltı'nın bütününe ilişkin çıkacak kararı beklediklerini vurguluyorlar.

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Hasan Topal, İnciraltı'nın İzmir için çok önemli bir bölge olduğunu söyleyerek, “Bu alanın koruma amaçlı planlamalarının yapılması konusunda belli ilke kararlarına bağlı kalmak gerekiyor. İnciraltı'nda bu olguya uyulmadığı için, bakanlık tarafından hazırlanan planlamalara mahkemede itiraz ettik. Yargının Balçova kesimiyle ilgili verdiği yürütmeyi durdurma kararını olumlu buluyoruz” diye konuştu.

 

TÜMDEN İPTAL İSTEMİ

Odanın mahkeme sunduğu dilekçede, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarılarak yasal süreci işletilen planlamanın şehircilik ve planlama ilkelerine bütünüyle aykırı olduğu savunuluyor. Mahkemeye sunulan dilekçede, anılan planlamanın tümden iptal edilmesi istenerek, “Planlama alanının özelliklerine, İzmir kentinin, bölgenin ve sektörün gerçek gereksinimlerine uygun, doğal çever ve jeotermal kaynakların korunmasını esas alan bir yaklaşımla, katılım ilkesi gözetilerek planın yeniden hazırlanmasında yarar bulunmaktadır” vurgusu yapılıyor.

Dava dilekçesinde, Balçova Kaplıcaları Kesimi Planı'nın, İzmir Turizm Merkezi İnciraltı Kesimi Çevre Düzeni Planı'ndan kopuk olduğu ve kentle ilişkilendirilmeyecek nitelikte olduğu vurgulanarak şu görüşlere yer veriliyor:

“Sadece yapılaşma hükmü getiren alanları tanımlayan bir plan olduğu açıktır. Orman alanları, ağaçlandırılacak alanlar, doğa yürüyüş parkurlarının plan sınırı dışında bırakılması ve alanlar üzerindeki yapılaşmaya ilişkin baskıları artıracaktır. Doğal değerleri gözetmeden, sadece yapılaşma hükümlerinin yer aldığı bir planın da kültür ve turizmin korunması ve geliştirilmesi amacına hizmet etmeyeceği açıktır.”

Planlama alanının tarihi kaynaklarda, “Agamemnon Kaplıcaları” olarak adlandırılan bölge olduğuna dikkat çekilen dava dilekçesinde, “Alan, bu niteliğiyle dahi duyarlılıkla yaklaşılması gereken bir yerdir. Hazırlanan planda bu konuya hiç değinilmemesi büyük eksikliktir. Diğer yandan burayı ayrıcalıklı kılan bir başka özellik de, alanın görsel niteliğidir. Ayırca, Balçova jeotermal su kaynaklarının doğal ve nitelikli peyzaj gözetilmeyerek, sadece turizm amacıyla geliştirilmesinin amaçlanması, turizmin kendi kaynaklarını tüketmesi sonucunu yaratacaktır. Bu planla önerilen, turizm yapılaşma kararları doğal kaynakların ve çevrenin korunması dengesini gözetmediği sürece eksik kalacaktır” görüşlerine yer verildi.

Danıştay 6. Dairesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, konunun özelliğini göz önünde bulundurarak, ara karar verilmezden önce yürütmenin durdurulması gerektiğine hükmetti. Mahkeme ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı'na ayrı ayrı yazı yazılarak, dava konusu olan 1/25 bin ölçekli çevre düzeni imar planına dayanak oluşturacak, 1/50 bin ve 1/100 bin ölçekli imar planı bulunup bulunmadığının sorulmasını istedi.

 

Kaynak: Cumhuriyet Ege – 01.10.2010