Ballıkuyu Haberi İle İlgili Basın Açıklaması

30.04.2007 Tarihli Yeni Asır gazetesinde yer alan bir haber üzerine TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak basın ve kamuoyuna bir açıklama yapma gereğini duyuyoruz. Anılan tarihte “Heyelan bölgesi dışında kalan 60 hektarlık yere yüksek binalar yapılması için imar planlarında değişiklikler yapılıyor” başlıklı Süleyman Sağat imzalı haberde, Konak Belediyesi’nin Ballıkuyu’da 60 hektarlık bir alanda yüksekliği serbest bırakan bir imar düzeni getirdiği belirtilmiştir…

Söz konusu haberde, Konak Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Tunçağ’ın Ballıkuyu için geliştirilen plan kararları ile ilgili “odamızdan görüş alındığını” ifade eden bir açıklaması yer almıştır. Böyle bir konuda odamız, herhangi bir görüş bildirmediği gibi, bir görüş de geliştirmemiştir. Bu tür haberlerde, bilgimiz dışında gelişen kararlarda odamızın adının anılmasından duyduğumuz rahatsızlığı hatırlatmakta yarar görmekteyiz.  

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu
03.05.2007
{nomultithumb}