Balık çiftliklerinin taşınması durduruldu

Balık çiftliklerinin taşınması durduruldu

Danıştay 6. Dairesi, balık çiftlikleri ile ilgili yeni düzenlemeler getiren Çevre ve Orman Bakanlığı tebliğinin yürütmesini durdurdu. Daire, konuyla ilgili olarak açılan davalarda, ilk incelemesini tamamladı. Daire, Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle konunun ayrıntılarının yönetmelikle düzenlenmesinin öngörüldüğüne işaret ederek, tebliğin yürütmesini durdurdu. Tebliğle getirilen yeni koşullara durumları uymayan bazı balık çiftliklerinin taşınması gündeme gelmişti. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın karara itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz durumunda konu Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından karara bağlanacak. Daire, tebliğin iptali istemini ise daha sonra karara bağlayacak.

Haber Ekspres / 26.05.2007