Balık çiftlikleri tehlikede

Çevre ve Orman Bakanlığı SİT alanına kurulan işletmelerin taşınmaları için 13 Mayıs'a kadar süre vermişti

Avrupa Birliği (AB) çipura ve levrek pazarının yüzde 25'ine sahip olan 300 civarındaki balık çiftliğinin büyük bölümü, kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın çıkardığı tebliğ uyarınca, "hassas alan" olarak tanımlanan yerlerde bulunan balık çiftliklerinin 13 Mayıs'ta kapatılması gerekiyor. Ancak, tebliğin yürürlüğünün durdurulması için 60'tan fazla firma yargıya başvururken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın da girişimiyle, çiftliklere taşınma için ek süre verilmesi bekleniyor. Aksi takdirde, çipura ve balık ihracatının duracağı, turizm döneminde de "turiste yedirecek balık bulmaktan sıkıntı yaşanacağı" öne sürülüyor.

Hassas alan
Konunun Başbakan Tayyip Erdoğan'a da iletildiği ve Başbakan'ın sorunun çözümünü istediği belirtiliyor.
Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin 24 Ocak'taki sayısında yayımlanan "Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"i ile deniz kirliliği riski yüksek olan hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanlarında kurulan balık çiftliklerine, taşınmaları için 13 Mayıs'a kadar süre verilmişti.

Durum tespiti

Söz konusu tebliğler uyarınca balık çiftlikleri, durumları konusunda üniversitelerin su ürünleri fakültelerine TUBİTAK'a tespit yaptırarak; önceki gün itibariyle Çevre ve Orman Bakanlığı'na bildirdi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla'da 126 balık çiftliğinden sadece 38'inin "hassas alan" kriterine uygun deniz alanında faaliyet gösterdiği belirlenirken, 86 balık çiftliği kapatılma riski ile karşı karşıya bulunuyor. Türkiye çapında, geçen yıl sonu itibariyle 92 bin ton üretim kapasiteli 296 balık çiftliği bulunuyor. Bunların 66'sı karada, 230'u denizde faaliyet gösteriyor. Denizdeki tesislerin büyük bölümünün "Hassas alan" kriterlerine uygun yerlerde bulunmadığı belirtiliyor.

İptal davası
Çevre ve Orman Bakanlığı, bilimsel kuruluşların, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların görüşlerini dikkate alınmadan söz konusu tebliğleri yayımladığı gerekçesi ile eleştirilirken, 60'dan fazla firma, tebliğlerin yürürlüğünün durması ve iptali için yargıya başvurdu. Bakanlık, bir taraftan da çiftliklere yeni yer belirlemek üzere Denizcilik Müsteşarlığı ile görüşüyor. Ancak, yeni bir alan için ÇED raporunun alınmasının bile 1 yıl sürdüğüne dikkat çekiliyor.

Yeni Asır – 07.05.2007{nomultithumb}