AYTO, planı kabul etmedi

Haber Ekspres – 26.09.2007{nomultithumb}

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Mustafa Baştuğ, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlatılan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planının tek taraflı bir beyan olduğunu iddia etti. Baştuğ, "Yerelde yaşayan hiç kimsenin görüşü alınmadan hazırlanan bu plan gelecekte büyük sıkıntıların doğmasına neden olur" dedi.
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından özel bir firmaya hazırlatılan Aydın, Muğla ve Denizli illerinin 2025 yılı hedeflerin ortaya konduğu 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına itirazlar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın Şubesi'nin hazırlanan plan hakkında yasal işlemler başlatma açıklamasının ardından, bugün de AYTO üyeleri düzenledikleri toplantı ile plana karşı çıktı. AYTO meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Başkan Mustafa Baştuğ, AYTO Meclis Başkanı Mahmut Çağlayan, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile işadamları katıldı.
Toplantıda ilk olarak söz alan Başkan Baştuğ, bakanlık tarafından hazırlatılan ve dört ili kapsayan plana bugüne kadar çok fazla bir itiraz yapılmadığına dikkat çekti. Bu durumun nedeni kamuoyunun konu hakkında pek fazla bir bilgiye sahip olmaması olarak gösteren Baştuğ, gün geçtikçe plana olan itirazların artacağını iddia etti. Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren böylesine önemli bir planın sessiz sedasız kabul edilmesinin doğru olmadığını iddia eden Baştuğ, "Kırsal ve kentsel alanların 2025 yılına kadar durumlarını ele alan plan, tek taraflı bir beyandır. Yerelde yaşayan hiç kimsenin görüşü alınmadan hazırlanan bu plan ileride büyük sıkıntıların doğmasına neden olur. Bu planın kamuoyunda tartışılması, sivil toplum örgütleri ve yerel yöneticilerin görüşlerinin alınması gerekirdi. Bir tarım kenti olan ilimizde bu plan tarım kesimini ve kırsal kesimi yakından ilgilendirmektedir. Zaten bürokratik engeller ve şartlarla kısıtlanan tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılaşmalarda bu plan daha da aşırı sınırlayıcı ve engelleyici hükümler getirmektedir. Bu plan öncelikle özel mülkiyete konu olan alanlarda ve arazilerde orman, makilik, fundalık ve tarım alanları gibi yerlerde mülkiyetin tamamen yapılaşmaya kapatılması anlamına gelmektedir" diye konuştu.
2025 yılının ortaya konduğu plan ile ilgili olarak önemli çalışmalar yaptıklarını açıklayan Meclis Başkanı Çağlayan da, planın kabul edilemez olduğunu savundu. Yetkililerin planın amacını tarihi, turistik ve ekonomik dokusunu bozmadan daha yaşanılabilir kentler oluşturmak olarak açıkladığını hatırlatan Çağlayan, "Hiçbir görüş alınmamış olması kabul edilemez ve uygulanamaz nitelikte olan bu planın dayatılarak uygulamaya konulacağı endişesini doğurmuştur. Planların sürdürülebilir olması, dünü, bugünü ve yarını irdelemesi gerekmektedir. Koruma ve korunma dengeleri iyi ayarlanmalıdır. Planlar hazırlanırken her kesimin görüşleri alınmalıdır. 2025 yılı verileri olarak açıklanan bilgilerin hazır hazırlandığı belli değildir. Buraları bilmeyenlerin böylesine bir plan hazırlaması doğru değildir. Biz bu planın aceleye getirilmesini istemiyoruz. Planın açıklanan amaçlar doğrultusunda hazırlanmasını ve yereldeki bütün unsurların plana dahil edilmesini istiyoruz" dedi.
Birkaç gün içerisinde kabul edilmesi gündemde olan planı asla kabul etmeyeceklerini görüşünü yineleyen Çağlayan, Aydın'daki diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket ederek konuyu adli mercilere taşıyabileceklerini sözlerine ekledi.