Aydın İl Temsilciliğimizde Toplandık.

Bir gün önce Fethiye’de gerçekleştirilen toplantının ardından 28 Ocak 2007 Pazar günü Aydın’da İl Temsilcimiz, İl Temsilci Yardımcımız ve üyelerimizin katıldığı bir toplantı daha gerçekleştirdik. Toplantıya İzmir Şube’den; Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir, Şube Yönetim Kurulu II. Başkanımız Sabri Yüksel, Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Zühre Çelik ve Şube Sekreter yardımcıları Berrin Arıcan ve Hakan Küçükkılıç katıldılar.

İzmir Şubeden katılanlar haricinde 6 üyemizin katıldığı toplantıda; Meslek Denetim Görevliliği ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı ve Aydın – Muğla – Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. 

Toplantı sonucunda Aydın – Muğla – Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ilişkin uygulama, müelliflik, plan hükümleri, plan kararları konularında ciddi sıkıntılar bulunduğu ve detaylı ve bölgesel bir değerlendirme toplantısı ihtiyacı doğduğu gözlendiğinden, adı geçen üç ilden birinde, plan müellifinin de davet edileceği bir danışma kurulu toplantısı düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.   

ImageImageImage

Toplantılara Katılanlar: 

 

Tolga Çilingir (Şube Yönetim Kurulu Başkanı)
Sabri Yüksel (Şube Yönetim Kurulu II. Başkanı)
Zühre Çelik (Şube Yönetim Kurulu Sekreteri)
Hakan Küçükkılıç (Şube Sekreter Yardımcısı)
Berrin Arıcan (Şube Sekreter Yardımcısı)
Cemil İşler (Aydın İl Temsilcisi)
Hafize Sakallı Bayoğlu (Aydın İl Temsilci Yard.)
Özay Gül
Ahmet Salkım
Serap Şimşek
Dilşat Erdoğmuş