Aydın KTVKBK’ndan Yanıt Geldi.

Şubemiz, görev alanındaki konularla ilgili son gelişmeleri değerlendirdiği 26 Aralık 2006'daki toplantıda Koruma Bölge Kurulları'nca son dönemde alınan kararlar hakkında bilgilenme istemişti. Bunlardan biri de, Deştepe Höyüğü'nün arkeolojik sit derecesinin 3. dereceye düşürülerek imara açılmasına neden olan bir kararın Aydın Koruma Kurulu'nca alındığına ilişkin basında yer alan haberin doğruluğunun araştırılmasına yönelik idi. 27 Aralık 2006 tarihinde şubemiz tarafından ilgili kuruma bir yazı yazılmıştı. 

Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde sorduğumuz konuya ilişkin olarak Aydın KTVKBK'ndan 04.01.2007 tarihli yazı ile yanıt verildi. Yazı şöyle :

Aydın İli, Merkez Meşrutiyet Mahallesinde yer alan ve İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 20.09.1995 tarih ve 5106 sayılı kararı ile 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Deştepe Höyüğü hakkında ilgi yazınız incelenmiştir.

İlgi yazınızda "Deştepe Höyüğü ve yakın çevresinin, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı iken, kurulunuz tarafından 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildiği ve böylece bölgenin imara açılabileceği iddiaları basın yayın organlarında geniş yer bulmaktadır" denmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Tarafından alınan, sit derecesinin değişikliğini konu alan herhangi bir karar bulunmamakla birlikte, basın ve yayın organlarında yer alan haberler gerçek dışıdır.

Bilgilerinize rica ederim.

Mehmet Yılmaz
Müdür V.