Atık!..

SERDAR KIZIK 

Tüketim çılgınlığının sürekli körüklendiği dünyamızda, çöp devasa bir sorun.

Nasıl ayrışacak, taşınacak, nerede toplanacak, hangi koşullarda imha edilecek, bir dizi birbirine bağlı konu…

Dünyada yılda 450-500, ülkemizde her gün yaklaşık olarak 75 bin ton çöp oluşuyor. İzmir'de bu rakam 3 bin 200 ton.

ABD’de her yıl katı atık toplama ve bertaraf bedeli için 30 milyar dolar harcanıyor.

Çöpleri depolamak, katı atık bertarafında en kötü yöntem.

Çöpleri depolamak, katı atık bertarafında en kötü yöntem.

En önemlisi, doğru biçimde ayrıştırmak.

Çöp sorununda sızıntı sularının yer altı ve yüzey sularına geçmesi, gazlarının doğaya salınımı, rüzgarla birlikte çevreye dağılması, kimyasalların ve ağır metallerin canlı dokusunu tehdit etmesi, hastane atıklarının çeşitli sağlık sorunlarına ve bulaşıcı hastalıkları yol açması, kötü koku gibi dikkate alınması gereken bir dizi konu var.

Peki ne yapmalı?

Katı atıkların depolanmasında birinci ilke insan ve çevre sağlığı.

Öte yandan enerji elde ederek çöpten yararlanılması da dikkate alınmalı.

Almanya örneğinde olduğu gibi bazı ülkeler bertaraftan önce ayrıştırmaya özel önem veriyor…

Ülkenin atık yönetimiyle ilgili merkezi bir yaklaşımı, ortak bir görüşü yok.

Kimi yerleşimler, hala topladıklarını doğadaki boş alanlara dökerek vahşi yöntemler kullanıyor.

İzmir'de de sorun güncel.

Harmandalı'nın ömrünü tamamlamasıyla yeni atık alanları tartışılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca ve Torbalı'da orman alanında iki ayrı bölge belirledi.

Çeşitli tartışmalar sürüyor.

Buca Belediyesi, ilçe sınırlarında bu tesise çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyor. Torbalı'da da benzer bir tutum var.

Son meclis toplantılarında konu yeniden gündeme geldi.

Kocaoğlu, yeni alanlarda yakma sistemiyle çöplerin bertarafı konusunda kararlı. Buca olasılığını da gözeterek Torbalı için “Tesiste en ufak bir koku olmayacak, bulunabilecek en iyi yerleri saptadık. Belediye başkanları karşı çıksa da tesis yapılacaktır” dedi.

Peki bu tesislerden enerji sağlanacak mı?

Kocaoğlu, sürekli değişen teknolojiler nedeniyle son beş yıldır karar veremediğini söylüyor.

Teknolojideki değişimin önünde durmak söz konusu olamayacağına göre, bir tercihe yönelinmeli.

Bu uzun dönemli kararsızlık, sorunların daha da büyümesine yol açabilir.

Son meclis toplantısında da yaşandığı gibi muhalefet çıkıp, “Beş yıldır düşünüyorsunuz, artık bir karar verin” sözleriyle açmazı sergiler.

Sahi bu kentin danışılacak üniversiteleri, bilim insanları yok mu?

Çağdaş atık yönetimi konusunda görüş ve önerileri soruldu mu?

Kaynak: Cumhuriyet Ege – 04.05.2010