Altın madeninde çalışmalar sürecek

Altın madeninde çalışmalar sürecek

 

Danıştay 8. Dairesi Tüprag-Efemçukuru maden ruhsatı iptalini reddeden İzmir 4. İdare Mahkemesi kararında kısmı onama kararı verdi.

İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Tüprag Metal Madencilik Anonim Şirketi’ne verilmiş olan Efemçukuru Maden İşletme Ruhsatı’nın iptali davasında verdiği istemin reddi kararı, Danıştay 8. Dairesinde temyizen incelendi ve süre aşımı nedeniyle redde ilişkin kısmının onanmasına karar verildi.Dava dosyasında ayrıca yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına ve yeniden keşif incelemesi yapılmasına hükmedildi.

Tüprag Şirket Müdürü Mehmet Yılmaz, “Bu durum, kamuoyunca da bilinen Efemçukuru acele kamulaştırması konusunda geçen günlerde Danıştay 6. Daire’nin olumlu kararından sonra şirketimizi sevindiren yeni bir üst hukuk kararı olarak bizleri sevindirmiştir. Efemçukuru Altın Madeni projemiz tüm hukuki süreçleri başarıyla sonuçlandırıp, hukuka ve yüce yargının her türlü kararına saygılı bir proje olduğunu bundan sonra da göstererek devam edecektir” dedi.

Yenigün / 08.05.2008 {nomultithumb}