Altgeçite Danıştay engeli

2002 YILINDA MUSTAFA UĞUR İSİMLİ VATANDAŞIN AÇTIĞI DAVA SONUÇLANDI

Yerel mahkemenin 'altgeçitin hukuka ve mevzuata uygun' olduğu yönündeki karar bozuldu. Uygulama Büyükşehir Belediyesi'nde şaşkınlık yarattı

ERTAN GÜRCANER (Yeni Asır – 11.12.2006)

Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak Meydanı'na yaptırılan altgeçitin, yıllardır Karayolları standardında olup olmadığı tartışılıyordu

Büyükşehir Belediyesi ile Bayındırlık Bakanlığı arasında bir dönem inşaatı yarım kalan Konak Köprülü Kavşağı ile pazarlık konusu haline getirilen, daha sonra iki kurumun uzlaşması ile çözüme kavuşan Konak'taki altgeçit, şimdi de Danıştay'a takıldı.
2002'de Mustafa Uğur isimli vatandaşın altgeçitin iptaline ilişkin İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne açtığı dava Danıştay'da sonuçlandı.

Yeni düzenleme
Danıştay 6. Dairesi, daha önce aynı davayla ilgili yerel mahkemenin 'altgeçitin hukuka ve mevzuata uygun' olduğu yönündeki kararını bozdu. Eğer, Danıştay'ın kararı bundan sonraki hukuki süreçte de değişmez ise, Büyükşehir Belediyesi altgeçitte düzenleme yapacak. Geçidin standartların altında olduğu öne sürülen tavan yükseltilecek.

Bilirkişi
Danıştay, altgeçidin karayolunun devamı olup olmadığı, altgeçit yapılırken Karayolları standartlarının uygulanmasının gerekip gerekmediğinin yeniden araştırılması gerektiğini belirtti. Daire, bu nedenle konunun yeniden bilirkişi incelemesinden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Danıştay'ın bozma kararı, Büyükşehir Belediyesi'nde de şok etkisi yarattı.

İtiraz edecek
Belediye, 'bozma' kararına karşılık Danıştay'dan 'karar düzeltme' talebinde bulunacak. Eğer Danıştay belediyenin bu talebini haklı görürse, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 'altgeçitin hukuka ve mevzuata uygun olduğu' yönündeki kararı da Danıştay'ca onanmış olacak. Böylece yıllardır İzmir'in gündemini meşgul eden altgeçit davası bir daha açılmamak üzere kapanacak.
Eğer, Danıştay belediyenin 'karar düzeltme' talebini geri çevirirse, dava dosyası 4 yıllık hukuk mücadelesinin ardından yeniden İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde görüşülmeye başlanacak. Mahkeme, Danıştay'ın kararını dikkate alarak, altgeçitle ilgili yeniden bilirkişi incelemesi yaptırabilecek.