Alsancak’ı yaşanılası bir kent yapacaklar

 

 

Gelişim Hareketi Derneği Başkanı Cenap Türksavaş, ’’Derneğin faaliyetleri Alsancak’ın yaşanılası bir kent olmasını sağlayacak’’ dedi.
Alsancak’ın daha yaşanılası bir kent olmasını sağlamak amacıyla kurulan Alsancak Gelişim Hareketi Derneği, ’’Kullanılan Değil, Yaşanılan Alsancak’’ sloganıyla yola çıktı. Dernek Başkanı Cenap Türksavaş, derneğin faaliyetlerinin Alsancak’ın dolayısıyla da İzmir’in daha yaşanılası bir kent olmasını sağlayacağını söyledi. Türksavaş, derneğin İzmir’in ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve bu bağlamda Türkiye’ye örnek teşkil ederek ülkemizin gelişiminde itici güç olmak amacıyla kurulduğunu söyledi. Derneğin istatistiki veriler ışığında ve bilimsel çatı altında ekonomik, kültürel ve sosyal veri tabanını oluşturarak sorunların tespitiyle yola çıkacağını belirten Türksavaş, ’’Alsancak’ın İzmir’in vitrini olduğu unutulmamalıdır’’ dedi.
Yenigün – 05.07.2007