Allianoi’yi kurtarın!

{nomultithumb}Allianoi Antik Kenti’ni korumak amacıyla kurulan Allianoi Girişim Grubu üyeleri, İzmir 2. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Allianoi ile ilgili aldığı kararı kamuoyuna duyurmak için basın toplantısı düzenledi.
Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü Dr. Oya Otyıldız, Bakanlar Kurulu’nun daha önce koruma kararı verdiği Allianoi Antik Kenti’nin, Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı yeni kararla sular altına gömülmeye çalışıldığını iddia etti. Alınan kararın yasalara aykırı olduğunu savunan Otyıldız, "Bakanlar Kurulu’nca Allianoi’nin termal kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilanı kararlaştırılmış ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Buna rağmen koruma kurulu Allianoi’yi suya gömme kararını nasıl alabilir? Bakanlar Kurulu korunacak diyor, Koruma Bölge Kurulu su altında kalacak diyor. Bu nasıl iştir?" dedi.
Bu kararın gizlilik içinde alındığını belirten Oya Otyıldız, Koruma Yüksek Kurulu’nun amacının yargısal denetimin yapıldığı sırada bir oldu bittiyle Allianoi’yi suya gömmek olduğunu söyledi. Allianoi’yi korumak için çözüm üretilmediğini iddia eden Otyıldız, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Allianoi’yi koruyacak çalışmalar yapması gerekirken hiçbir çalışma içerisinde olmadığını söyledi. Otyıldız, DSİ’nin Allianoi’yi sular altında bırakmaya çalıştığını belirterek, "Çivi çakmanın bile yasak olduğu 1. derece SİT alanında, koruma altına alınan kültür varlığını yok edecek baraj inşaatı tamamlandı" diye konuştu.
Jeofizik Mühendisler Odası Yönetim Kurulu üyesi Erhan İçöz de, Bergama’daki Allianoi Antik Kenti’ni kurtarmak için çözüm önerilerinin olduğunu belirterek, Koruma Bölge Kurulu’nun bu önerileri değerlendirmesini istedi. Allianoi Girişim Grubu üyelerinden avukat Ali Arif Cangı ise, hem tarihsel hem de hukuksal olarak çok büyük bir suç işlendiğini söyleyerek, tüm duyarlı kişileri ve kurumları harekete geçmeye çağırdı.
GazeteYenigün – 16.01.2007