Allianoi’de su nöbeti

Allianoi’nin üzeri kumla kaplanarak su altında kalmasına olanak tanıyan kararın uygulanmaması için mücadele başlatıldı.

OZAN YAYMAN

Antik dönemin sağlık merkezi Allianoi'nin mevcut haliyle korunmasının dahi yetmeyeceğini bu olguya kurtarma kazılarının da eklenmesi gerektiğini savunan kesimlere karşın, yerleşimi suya gömme uğraşları sürüyor. Asıl işlevi tarihi, kültürel ve doğal değerleri korumak olan İzmir 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun, Allianoi'yle ilgili son aldığı karar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kurul kararı gereğince Yortanlı Barajı'nın suları altında kalmasına hükmedilen antik kenti korumak için mücadele eden kesimler, yine yollara düştü. Yol güzergahında Ankara'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı önünde, “Allionai'yi yok etmeyin” yazılı pankart açmak, antik kentin çevresine giderek, nöbet tutmak da yer alıyor, kazanımları koruma adına mahkeme salonları da…

 

KUMLA KAPLANACAK

 

Bergama çevresinde, antik kenti de içine alacak biçimde projelendirilen Yortanlı Barajı'nın su tutması için DSİ ve Kültür ve Turizm Bakanlığı birlikte hareket ediyor. Bu işlemin gerçekleşmesi için öncelikli olarak bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu kurul, Allianoi'yle ilgili hüküm verdi ve koruma kuruluna tavsiye niteliğinde, “Antik kentin üzeri kumla kaplanarak, su tutulma işlemi gerçekleştirilebilir” dedi. Kurul da, buna bağlı olarak 17 Ağustos 2010 tarihinde çok tartışılacak yeni bir karar aldı. Bu karara göre, antik kentin üzerinin kumla kaplanması, Bergama Müzesi, üniversite ve kurul üyelerinden oluşacak gözlemciler denetiminde, suya gömülmesi yönünde karar çıkarttı. Bu kararın ardından Allianoi'nin korunması gerektiğini savunanlar da harekete geçti. Konuyla ilgili açılacak dava dilekçesi hazırlandı ve bugün İzmir İdare Mahkemesi'ne sunulacak. Allianoi'yle ilgili daha önceden verilen korumacı yöndeki kesinleşmiş yargı kararlarına vurgu yapılan dava dilekçesinde, idari yetkililerin aldıkları son kararla, suç işledikleri kaydedildi. Söz konusu kararı alan tüm yetkilerin cezalandırılması istenen dava dilekçesinde, çıkacak kararın, hukukun arkasına dolanmak isteyen tüm kişilere karşı, örnek nitelikte olması gerektiği savunuldu.

 

KORUMA ÇADIRI

 

Bunun yanı sıra Allianoi Girişim Grubu'nu oluşturan STK üyeleri de, antik kent çevresinde, koruma amaçlı nöbet tutmaya hazırlanıyorlar. Tarihi ve kültürel değerleri korumakla yükümlü kurumların asıl işlevlerini yerine getiremediği gerçeğinden yola çıktıklarını vurgulayan STK üyeleri, önümüzdeki günlerde Allianoi çevresine çadır kuracaklar ve koruma nöbetine başlayacaklar. Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü İffet Diler, gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, kısa vadeli politikalarla gerçekçi yatırımlardan uzak kararlar alanların, gelecek kuşakların yüzüne bakamayacağını söyledi.

 

KORUMAMA KURULU…

Diler, “Toprağın altındaki vazgeçilmez kültürel birikimine sırt dönmekte sakınca görmeyen yöneticiler, Allianoi’un gözlerden uzak tutulabilmesi için her türlü ziyareti yasaklamış ve Allianoi'yi adeta kaderine terketmişlerdir” yönünde görüş belirtti. Bergama'nın, Allianoi olmadan eksik kalacağını söyleyen Diler, antik dönemin sağlık merkezinde kurtarma kazılarının gecikmeksizin başlamasını istediklerini vurguladı. İzmir 2 No'lu Koruma Bölge Kurulu'nun, Allianoi ile ilgili aldığı kararların “korumama” niteliğinde olduğunu kaydeden Diler, “Kurulun daha önce aldığı korumama yönündeki kararlar, yargı tarafından durduruldu. Danıştay, adı koruma kurulu olan oluşumun, Allianoi ile ilgili aldığı kararların, hukuk dışı olduğunu vurguluyor. Buna karşın, kurul üyeleri, antik kenti suya gömecek yeni kararlar üretiyorlar. Bu tutumu kabul etmediğimiz gibi antik kentin korunarak, gelecek kuşaklara aktarılmasını istediğimizi yineliyoruz” diye görüş belirtti.i

Kaynak: Cumhuriyet Ege – 31.08.2010 {nomultithumb}