Allianoi’de direniş sürüyor

Allianoi Girişim Grubu üyeleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun "baraj alanlarından eddlenen taşınmaz kültür varlıklarının korunması" ile ilgili ilke kararının 2. ve 3. maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü Oya Otyıldız, "İlke kararı ile Anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kültürel varlıkların korunması amacından uzaklaşıl-mış, Hasankeyf ve Allianoi'nin kaderi tamamıyla DSİ'ye bırakılmıştır" dedi.

Kararın 2. ve 3. maddeleri ile barajın planlanan alanın dışında başka bir yerde yapılmasının mümkün olmadığının saptanması ve yapımının zorunlu olması durumunda, kültür varlıklarının taşınmasına veya belgelenerek su altında bırakılmasına karar verilebileceğini savunan Otyıldız, şöyle konuştu: "Bu ilke kararı ile Anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kültürel varlıkların korunması amacından uzaklaşıl-mıştır. Baraj yapılacak alanda, hangi kültürel varlık olursa olsun, skorunması gereken kültür varlıklarının bozulmasına yol açacak baraj inşaatlarına karar verme yetkisi tek başına DSİ'ye tanınmış, Koruma Bölge Kurullarının karar alma yetkileri kısıtlanmıştır. Hasankeyf ve Allianoi gibi kültür mirası değerlerin kaderi tamamıyla DSİ'ye bırakılmıştır." Allianoi Girişim Grubu üyesi avukat Arif Ali Cangı ise kararın "ilkesizce" hazırlanmış bir "ilke kararı" olduğunu ileri sürdü. Cangı, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle aralarında Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in de bulunduğu 74 kişi adına dava açtıklarını kaydetti. AA –  27.12.2006