Allianoi nasıl kurtulur?

Erkin USMAN

Allianoi, 1993 yılında ihaleye verilen ve 1994 yılında temeli atılan Yortanlı Barajı'nın gölet alanının tam ortasında olduğundan, baraj projesi gelecekte tamamlanıp su tutulmaya başladığında, 17 metre su altında kalacak.
Barajın gölet alanı, kış aylarının düzensiz yağışları ve suyun aşındırması ile gölet taban ve kenarlarından gelen alüvyon ile dolacak.
İşte bu aşamada, Allianoi konusunda uzun ve ciddi bir araştırma yapan İzmir eski Milletvekili Hakkı Ülkü şu değerlendirmeyi yapıyor:
"Mantık çerçevesinde 40-50 yıl sonra baraj ömrünü tamamladığında, başta bataklık olan bu alan kurutularak tarıma açılacak. Çünkü tarım alanları bugünkünden daha değerli olacaktır. Ayrıca 15-20 metre derine inilip arkeolojik kalıntıların ortaya çıkartılması olanaksızdır. Baraj gövdesi geç bir fay hattı üzerine oturtulmaktadır. Bu bölgede 100 yılda bir yaşanan deprem riski ile ilerde Ayazkent'i tehdit etmektedir."
* * *
Ve, bir öneri…
Hakkı Ülkü'ye göre, baraj gövdesinin proje başlarında olduğu gibi ve adını da bulunması gereken yerden alan Yortanlı köyüne kaydırılması sonucunda Allianoi ören yeri tamamen korunmuş olacak aynı zamanda kültür zenginliklerimize ve dünyada sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek sağlık merkezlerine biri daha kazandırılacaktır.
Bu nedenle mevcut yol ve kamulaştırma yatırımları da göz önünde bulundurularak sadece toprak yığınından oluşan gövdenin yer değişikliği üzerinde durulmalı ve bunun 1. Derecede Arkeolojik SİT Alanı'nı su altında bırakmanın kanunsuzluğu ve hiçbir maliyetle karşılaştırılamayacak kültürel zenginliğin korunması yanında yeni yığma toprak bir gövdenin maliyetinin ne kadar komik kalacağının farkına varılmalıdır.

Kaynak: Yeni Asır – 06.10.2010