Allianoi korunacak

Yargı gereğini düşündü…
TURAN GÜLTEKİN İzmir DHA 19.03.2007{nomultithumb}

İZMİR 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bir süre önce, Allianoi Antik Kenti’nin su altında kalmasını önleyecek proje üretilinceye kadar Bergama’daki Yortanlı Barajı’nda su tutulmasına izin vermedi. Ancak DSİ Genel Müdürlüğü itiraz edip 1. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.
MAHKEME DSİ’nin istemini oy birliğiyle reddetti.
Kararda, DSİ tarafından hazırlanan korumaya ilişkin yöntemlerin çağdaş ve yeterli olmadığı belirtildi. Allianoi Girişim Grubu’ndan Avukat Arif Ali Cangı, gelişmeyi sevinçle karşıladıklarını söyledi.