Allianoi için 102 imzalı dava

Bergama'daki antik Allianoi'nin kumla kapladtıktan sonra Yortanlı Barajı'nın suları altında kalma kararı yargıya taşındı.

Turan GÜLTEKİN, (DHA) 

BERGAMA'da Yortanlı Barajı'nın suları altında kalacak olan 2 bin yıllık Allianoi'nin kumla kaplanıp baraj suları altında bırakmayı öngören çalışmayı önlemek amacıyla, dört yürütmeyi durdurma ve iki iptal kararının ardından bir dava daha açıldı.

İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne başvuran, 11'i dernek, oda ve vakıflardan oluşan 102 davacı, Allianoi'nin siltli kum malzemeyle kaplanarak baraj suyu altında bırakılmasını kararının kültürel mirasın yok olmasına yol açacağından iptalini istedi.

Allianoi ile ilgili hukuki sürecin anlatıldığı dava dilekçesinde, Danıştay'ın iptal kararlarına rağmen kurul kararlarında ufak değişiklikler yapılarak kumla gömme çalışmasının yapılmasında direnildiği dile getirilerek, şöyle denildi:

“Allianoi, İzmir 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının öngördüğü biçimde mille kaplanacaktır. Mille kaplama işi ve su altında bırakma için tüm hazırlıklar hemen tamamlanmış ve 28 Ağustos'ta temizlik başlamış, alana iş makinaları sevkedilmiştir. Allianoi'yi kile ve suya gömen önceki kurul kararları iptal edilmiş olsa bile çalışma sonunda artık korumaya, görmeye, gelecek kuşaklara aktarmaya değer bir alan kalmayacak herşey baraj sularının altında kalacaktır. Alanda yeniden hareketin başlamış olması dahi dava konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulması için yeterli bir nedendir.”

Kaynak: Hürriyet Ege – 09.09.2010 {nomultithumb}