Allianoi Girişim’den dava

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun baraj alanlarından etkilenen taşınmaz kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili ilke kararının iptali için Allianoi Girişim Grubu tarafından dava açıldı.
İzmir Adliyesi önünde Allianoi Girişim Grubu adına konuyla ilgili basın açıklaması yapan Dr. Oya Otyıldız, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke ..

kararında, baraj alanları içerisinde kalan taşınmaz kültür varlıklarının ve arkeolojik SİT alanlarının koruma ve kullanma koşullarının belirlendiğini ve bu kararın 2. ve 3. maddelerinin dikkat çekici olduğunu söyledi.
Otyıldız, "Bu maddelere göre, DSİ tarafından barajın planlanan alanının dışında başka bir yerde yapılmasının mümkün olmadığının saptanması, taşınmaz kültür varlıklarının ve arkeolojik SİT alanlarının bulunduğu alanlarda yapımının zorunlu olması durumunda ve ilke kararının alındığı tarihte yapımına başlanmış veya yapımı tamamlanmış, alanında taşınmaz kültür varlıklarıyla arkeolojik SİT alanları ulunan baraj inşaatlarında taşınmaz kültür varlıklarının başka bir yere taşınması yada belgelenerek su altında bırakılmasına karar verilebilecektir. Bu şekilde Anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kültürel varlıklarının korunması amacından uzaklaşılmıştır" dedi.

DSİ tek yetkili

Baraj inşaatına karar verme yetkisinin tek başına DSİ'ye tanındığını ifade eden Otyıldız, Koruma Bölge Kurulları'nın karar alma yetkisinin kısıtlandığını kaydetti. Söz konusu ilke kararıyla Hasankeyf'in taşınması, Allianoi'nin ise sular altında bırakılmasının dile getirildiğini söyleyen Otyıldız, "Bu nedenle söz konusu ilke kararının 2. ve 3. maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıyoruz" diye konuştu.

Haber Ekspres 27.12.2006