Aliağa’ya ‘santral’ saldırısı

19 yıl önceki senaryo yeniden yaşama geçirilmeye çalışılıyor, Aliağa’ya iki yeni termik santral daha kurulmak isteniyor

 

EGEÇEP Dönem Sözcüsü Erhan İçöz, ÇED süreçlerinde halkın görüşünün alınmadığını, santral projelerinin gerçekleşmesi durumunda Aliağa’nın tamamen gözden çıkarılmış olacağını kaydetti.

İZMİR (Cumhuriyet Ege 05.09.2008)- Aliağa'da Enka'nın yapmaya çalıştığı termik santrala karşı yöre halkı ve çevrecilerin mücadelesi sürerken, bölgeye İzdemir tarafından da termik santral kurulmak istendiği ve bu yönde ÇED toplantılarının gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Aliağa'da kurulmak istenen termik santrale karşı 19 yıl önce büyük bir çevre mücadelesi yürütülmüştü. Sürecin sonunda Danıtşay, “bölgenin aşırı kirlendiğini ve yeni kirlilik yaratacak girişimleri kaldıramayacak düzeye geldiğini” gerekçe göstererek, termik santral yapımını durdurmuştu. Ancak bir süre önce Enka şirketinin bölgede yeni bir termik santral için harekete geçtiği biliniyordu. Çevreciler, bu santralın ÇED süreciyle ilgili hukuki mücadele yürütürken, bölgede İzdemir'in iki termik santral daha kurmak için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. İzdemir'in ilk santral projesi, “liman geri sahasında” yer aldığı için yapılamayabileceği, bu nedenle İzdemir-2 termik santral projesinin hazırlandığı belirlendi. Yeni santral projeleri, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtlardan anlaşıldı. Bakanlık, önergeye şu yanıtları verdi:

“Aliağa Çakmaklı Köyü sınırları içinde Enka tarafından ithal kömüre dayalı kurulması planlanan Aliağa Enerji Santralı projesiyle ilgili olarak 3.6.2008 tarihinde ÇED sürecine halkın katılımı toplantısı ve bakanlığımızda kapsam ve özel format belirleme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 18.6.2008 tarihinde ÇED raporu özel formatı gönderilmiştir. Çakmaklı Köyü sınırlarında kurulması planlanan İzdemir Enerji Santralı projesi için 12.11.2007 tarihinde ÇED raporu özel formatı gönderilmiştir. ÇED raporu henüz bakanlığımıza sunulmamıştır. Diğer taraftan söz konusu proje sahası, 10.3.2008 tarihli Manisa-Kütahya-İzmir bölgesi çevre düzeni planında liman geri sahası olarak görülmektedir. Bundan dolayı, faaliyet sahiplerinin şifahi beyanlarına göre projenin bu sahada gerçekleşemeyeceği öngörülerek 'İzdemir Enerji Santralı-2' projesi için başvuru yapılmıştır. Bu proje için 27.6.2008 tarihinde nihai ÇED raporu bakanlığımıza sunulmuş, bölgede kurulması planlanan diğer projelerle birlikte değerlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir.”

Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) Dönem Sözcüsü Erhan İçöz, bölgedeki diğer kuruluşları ve yerel yönetimleri göreve çağırdı. İçöz, “Termik santralın toplantıları nerede, ne zaman ve halktan kimlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Aliağa’ya yapılacak termik santrallerle ilgili olarak 'bilime göre hareket edeceklerini' söylemişti. Toplantılara katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sürece olumsuz görüş bildirmiş midir? Bilinmelidir ki bu termik santrallere karşı, yöre halkıyla birlikte, sonuna kadar karşı çıkacağız, her türlü hukuki ve meşru girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu termik santrallere engel olunsun. Aksi takdirde, yöre halkı ile birlikte, meşru direnme hakkımızı kullanacağız” dedi.