Alaçatı’da “kıyı çizgisi” krizi

UTKU BOLULU İzmir DHA

“Alaçatı Port”un yapımına olanak sağlayan “kıyı kenar çizgisi” uygulaması için açılan davada sona gelindi. Projenin imar planları da iptal edilebilir.

Mimarlar Odası, Çeşme Alaçatı’da “Alaçatı Port” projesine olanak sağlayan imar planının dayanağı “kıyı kenar çizgisi” uygulamasını 2007’de yargıya taşıdı. İzmir 3. İdare Mahkemesi de hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Ancak Danıştay 6. Dairesi, Mimarlar Odası’nın dava açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle bu kararı bozdu. Buna karşın İzmir 3. İdare Mahkemesi, davacının dava açma ehliyetinin varlığı konusunda ısrar etti. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’yla Alaçatı Belediyesi ve Alaçatı Turizm Yatırım İşletme A.Ş. kararı temyiz etti.
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin ısrar kararını onadı. Esasa yönelik temyiz istemini ise Danıştay 6. Dairesi’ne gönderdi. İptal kararı esastan onanırsa imar planları da iptal edilme durumuyla karşı karşıya kalacak.

Proje hukuk dışı kalabilir
Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Hasan Topal, “Suya bu kadar yakın yapı yasal olarak yapılamaz. Kıyı Kanunu ve imar mevzuatına göre mümkün değildir. Burada kıyı kenar çizgisi deniz içinden geçirilerek tespit edildiği için imar planlarında denize temas eden yapılaşmaya olanak sağlayan planlama çalışması yapılabilmiştir. Oysa kıyı çizgisinden itibaren 100 metre mesafede yapı yapılmaması gerekir” dedi.
Topal, iptal kararının esastan onanmasını beklediklerini söyledi, şöyle devam etti: “Çizgi yeniden tespit edilmeli. Yeni çizgiye göre imar planları da değişecek. Alaçatı Port Projesi’ndeki yapıları mevzuata göre tespit edilecek yeni kıyı kenar çizgisinin dayanak olacağı planlarda yapma olanağı olmayacak. Revizyon planlarının nasıl yapılacağını bekleyip göreceğiz. Alaçatı Körfezi yapılaşmadan kurtulacak, var olan yapılar da hukuk dışı konuma düşecek.”

Kaynak: Milliyet Ege – 05.02.2011