AKP’nin orman talanı ısrarı

Hükümetin gönderdiği yeni tasarı ile Anayasa Mahkemesi'nin by-pass edilmek istendiği belirtildi

AKP'nin orman talanı ısrarı

Hazine'ye ait orman niteliğindeki yerler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrediliyor. Meclis'e sunulan tasarıya göre, orman alanlarında ağaç kesilebilecek, bu alanlar yabancılara da tahsis edilebilecek.

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) – Anayasa Mahkemesi'nin orman alanlarının turizme ayrılmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etmesiyle ön tahsis yapılan 53 orman arazisi kurtulurken bu alanların turizme tahsisi için TBMM'ye yeni bir tasarı gönderildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyelerinden Akif Hamzaçebi, "Anayasa Mahkemesi by-pass edilmek isteniyor. Amaç AKP'nin yaptığı usulsüz tahsislerin geçerli kılınması ve bundan sonra da yapılması yolunun açılmasıdır " dedi.

Anayasa Mahkemesi, Turizmi Teşvik Kanunu'nun turizme ayrılmış yerlerdeki Hazine'ye ait taşınmaz malların ve ormanların Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmesine ilişkin hükmünü iptal etmişti. Böylece, Turizm Bakanlığı'nın son dönemde verdiği, aralarında Başbakakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın yakın dostu Rixos Oteller zincirinin patronu Fettah Tamince 'ye 49 yıllığına tahsis edilen Antalya'daki Lara Kent Parkı'nın da bulunduğu 53 arazinin ön tahsisi iptal edilmiş oldu. Başbakan Erdoğan'ı otelinde ağırlayan Tamince, " Fethullah Gülen benim idolümdür", "Tayyip Erdoğan'ın adamıyım" benzeri açıklamalarıyla tanınıyor.

9 bentte tahsis koşulları

Turizm Teşvik Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yeni tasarı TBMM'ye gönderildi. Tasarıda, ormanların tahsis koşulları 9 bentte sıralanıyor. Buna göre; "sağlık turizmine yönelik fizik tedavi tesisi veya rehabilitasyon merkezi tesislerini kapsayan konaklamalı tesisler yapılabilmesi için iklimsel ve çevresel zorunluluk bulunan" , "termal turizmine yönelik jeotermal kaynakları bulunan", "kış turizmi kapsamında uygun yapı ve tesislerin yapılabileceği yeterli pist uzunluğunu ve gerekli rakımı sağlayan", "ekoturizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri turizm türlerine yönelik tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal anlamda imkân sağlayan", "golf turizmine yönelik olarak uygun iklim yapısı ve topografik özellikler dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun tesisler gerçekleştirilmesine imkân sağlayan", "kıyıların coğrafi ve fiziksel yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal manzaradan, çevresel zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma bakımından altyapı ve üstyapı tesisi konusunda kolaylık sağlayan", "kruvaziyer ve yat gibi deniz turizmine yönelik olarak kıyıdan başka bir yerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan", "uluslararası yarışmaların yapılabileceği turizm amaçlı spor tesisleri yapılabilmesi için uygun iklim yapısı veya coğrafi özellikler sağlayan" ve " sayılan turizm çeşitlerinin benzerlerinin gerçekleşmesine imkân sağlayan" orman alanlarının 1 ay içinde tahsisi yolu açılıyor. Bu alanlar yabancılara da tahsis edilebilecek.

'Yüzde 1'lik düzenleme

Turizme tahsis edilecek alan, il genelindeki toplam orman sayılan yerlerin yüzde 1'ini geçemeyecek. Ağaç kesilmesi durumunda, kesilen ağaç sayısının iki katı ağaçların kesildiği alana, bu alanda ağaç dikimi mümkün olmaz ise ilgili orman idaresince belirlenecek en yakın alana dört katı sayıda, ağaç kesin tahsis öncesi dikilecek.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçesinin yayımlandığı 24 Kasım 2007'den önce, bakanlık tarafından tahsis işlemi yapılan ve imar planı hazırlanması, turizm yatırımı belgesi alınması, ÇED raporu düzenlenmesi, anonim şirket kuruluşu, banka teminat mektubu verilmesi gibi yükümlülüklerini kısmen tamamlamış bulunan ön izinli veya ön izin yükümlülüklerini tamamlayarak kesin tahsis aşamasına gelen veya adına kesin tahsis işlemi yapılmış olup irtifak hakkı kurulamayan yatırımcılar, tahsislerin, "getirilen yeni şartlara uygun duruma getirilmesi halinde" kaldığı yerden devam edebilecek.

'Kapsam genişliyor'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinden Akif Hamzaçebi , "Anayasa Mahkemesi kararının by-pass edilmek istendiğini" vurguladı. Orman alanlarının tahsise açılması için koşulların sayıldığı 9 bentte " kapsam dışında kalan hiçbir şey bulunmadığı ve daha da kapsamın genişletildiğine" dikkat çeken Hamzaçebi, "Geçici madde de, mahkemenin iptal kararı nedeniyle ormanlık alanlarda ön izin vermiş yatırımcıların iptal edilen izinlerinin tekrar geçerli olmasına yönelik bir düzenleme. Lara Park ihalesini kamuoyu çok iyi biliyor. Amaç AKP'nin yaptığı usulsüz tahsislerin tekrar geçerli kılınması ve bundan sonra da yapılması yolunun açılmasıdır. AKP'nin hukuk anlayışı budur. Hukuk ancak bu hükümete hizmet ediyorsa onlar için üstün değerdir. Tasarı böyle çıkarsa Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.

Cumhuriyet / 20.03.2008