AKP, SSGSS YASA TASARISI İLE İLGİLİ OLARAK EMEK PLATFORMU’NUN SÖYLEDİKLERİNİ DİNLEMELİDİR.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 26 Mart 2008 tarihinde SSGSS Yasa Tasarısı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

AKP, SSGSS YASA TASARISI İLE İLGİLİ OLARAK
EMEK PLATFORMU'NUN SÖYLEDİKLERİNİ DİNLEMELİDİR

Kapitalist küreselleşme döneminde, sürece denk gelen neoliberal iktisat politikaları doğrultusunda, IMF ve Dünya Bankası'nın istemleri ile siyasal iktidarca "reform" adı altında dayatılan SSGSS Yasa Tasarısı halen hepimizin gündeminde.

Her zaman söyledik yineliyoruz:
Bu Yasa Tasarısı sosyal devlet anlayışının tasfiyesi anlamındadır. Bu tasarı yasalaştığında hepimizin, tüm yurttaşların sağlık ve sosyal güvenlik hakları büyük bir tahribata uğrayacaktır. Bu tasarının yasalaşması halinde, sağlık hakkımız elimizden alınmış olacaktır. Geleceğimiz karartılacaktır.

Herkes biliyor:
Bileşeni olduğumuz Emek Platformu'nun SSGSS Yasa Tasarısı'na karşı itirazları 7 temel başlık altındadır.
– Prim ödeme gün sayısı 7000 olarak belirlenmelidir.
– Emeklilik yaşı 58-60 olarak kalmalıdır.
– Aylık bağlama oranlarında hak kaybı olmamalıdır.
– Fiili hizmet zamlarının kapsamı daraltılmamalıdır.
– Temel teminat paketi-ilaç-fiyatlandırma komisyonlarına meslek örgütleri temsilcileri alınmalıdır.
– Emekli aylıklarının hesaplanmasında refah payının tamamı yansıtılmalıdır.
– Katkı-katılım payları kaldırılmalıdır.

AKP'yi uyarıyoruz:
Emek ve meslek örgütlerinin SSGSS Yasa Tasarısı hakkında söylediklerini dikkate alın.
14 Mart uyarı eyleminden gereken dersleri çıkarın.
Yüzünüzü IMF ve Dünya Bankası'na değil, çalışana ve emekçiye döndürün.

TMMOB, bu tasarıdaki değişikliklerin Emek Platformu taleplerinin tamamı doğrultusunda yapılmasını "olmazsa olmaz" olarak görmektedir.
TMMOB, emekten ve halktan yana olan herkesi, ses çıkarmaya ve sesini yükseltmeye çağırmaktadır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı