AKP, kentlerde yıkıma yol açtı

AKP, kentlerde yıkıma yol açtı

TMMOBnin düzenlediği ve dört gün sürecek sempozyuma katılan uzmanlar, İstanbul’a yapılacak 3. köprüyü de sert bir dille eleştirdi

 

İstanbul Haber Servisi – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kent Sempozyumunda akademisyenler, uzmanlar, 1/100 binlik İstanbul Çevre Düzeni Planı ile 3. köprüyü sert bir dille eleştirerek AKPnin iktidara geldiği 2002den itibaren sıkı sıkıya sarıldığı neoliberal politikaların kentlerde yıkıma yol açtığına dikkat çektiler.

 

Plana inat köprü

İTÜ Taşkışla Kampusunda dün başlayan ve 4 gün devam edecek olan 2. Kent Sempozyumunun ilk oturumunda Neoliberalizm, İstanbul ve Planlamakonusu ele alındı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yetkilisi Yıldız Uysal, 2009 yılında onaylanan ve TMMOBye bağlı odalar ile TEMAnın iptali için dava açtığı İstanbul Çevre Düzeni Planının tek olumlu yanının 3 köprüyü öngörmemesi olduğunu belirterek planda olmamasına karşın köprünün yapılmak istendiğini söyledi.

 

Çelişkilerle dolu

Planın raporu ile plan uygulamaları arasında çok ciddi çelişkiler bulunduğunu ifade eden Uysal, Herhalde planı hazırlayanlarla raporunu hazırlayanlar farklı kişiler. Plan raporunda FSM Köprüsü’nün Boğaz geçişlerinin kentsel yaşamı olumsuz etkilediği, bu yüzden deniz ve raylı sisteme dayalı toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiği, kuzeye doğru yapılaşmayı arttıracak uygulamalardan kaçınılması gerektiği belirtiliyor dedi.

Uysal, yine plan raporunun 2B alanlarındaki yapılaşmanın rehabilitasyonunu hedeflediğini ancak Ümraniyedeki 2B arazilerinin merkezi alanilan edildiğini kaydetti. Küçükçekmece Gölü çevresinin 1. ve 2. derece Arkeolojik SİT alanı olmasına karşın plandaüniversite alanıolarak işaretlendiğini anlatan Uysal, Değirmenköy-Çanta arasında da değiştirilmesi mümkün olmayan Doğal yapı eşik sentezinin değiştirilerek mutlak korunacak alanların yapılaşmaya açıldığını söyledi.

MSÜ’den Prof. Dr. Binnur Öktem de,AKP ile birlikte büyük ölçekli kentsel dönüşüm projeleri ve 3. köprü gündeme geldi. Bu projeleri durdurabilecek toplumsal muhalefet ise oldukça kısıtlı kaldıdiye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet – 21.05.2010 {nomultithumb}