Ada’da Ofer’e durdurma kararı

Ada’da Ofer’e durdurma kararı

Kuşadası’nda kamuoyunda büyük yankı uyandıran eski Fransız tatil köyünde Sami Ofer- Mehmet Kutman ortaklığının talebi ile Kuşadası Belediye Meclisi tarafından gerçekleştirilen imar plan tadilatı uygulaması, Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

İdare Mahkemesi’nin "Kuşadası’ndaki cennet" diye adlandırılan Kadınlar Denizi Mahallesi, Arslanburnu mevkiindeki 322 bin 212 metrekare araziyle ilgili belediye meclisinde alınan imar plan tadilatıyla ilgili CHP Kuşadası İlçe Sekreteri Özer Kayalı’nın başvurusu üzerine, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mülkiyeti Emekli Sandığı’na ait olan ve Özelleştirme İdaresi’nce Ofer-Kutman ortaklığı Kuşadası Yatırımları A.Ş.’ye 34 milyon dolara satılan Fransız tatil köyü için belediyenin aldığı kararlar, büyük tartışmalara neden olmuş ve uzun süre gündemden düşmemişti.
Bilirkişi raporunda "Plan değişikliğinin plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 3. maddesinde yer alan plan değişikliği şartlarını sağlamadığı ve bu yönüyle anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğunu" kaydedildi.

Karar oybirliği ile alındı

Özelleştirme öncesi 2 kat turistik tatil köyü ve yüzde 20 imar yoğunluğu olan araziye belediye meclisinde 7’ye karşı 8 oyla, 12 kat yükseklik ve yüzde 53 imar izni verilmesi üzerine Özer Kayalı, yürütmenin durdurulması istemiyle mahkemeye başvurmuştu. 3 bilirkişinin raporunu inceleyen mahkeme, işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Yenigün / 04.01.2008 {nomultithumb}