8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. (07.03.2008)

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Kadınların her alanda var olma ve eşit olma mücadelelerinin simgeleştiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Anayasa'da yer alan "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" ifadesine karşın, kadınlar için; aile yaşamında, çalışma hayatında ve toplumda hak ettikleri eşit koşullar sağlanamamıştır. Yetersiz yasal düzenlemeler; kız çocuklarının okutulmamasına, töre cinayetlerinin devam etmesine, iş yaşamında kadın istihdamının engellenmesine olanak sağlayan düşünce ve önyargıların önüne geçememiştir.

Ülkemizde üniversiteler bünyesindeki bölümlere kadın erkek ayırımı yapılmadan öğrenci alınmasına, iş kanunları ve ülkemizin de imza attığı Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'ne karşın, özellikle kamu kurumlarında personel alım ilanlarına da yansıyan cinsiyet ayrımcılığı dikkat çekicidir.

Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı çözülmeden, özgür ve eşit bir toplum yaratılmasının mümkün olmadığını düşünen TMMOB, ülkemizde ve tüm dünyada kadınların hak ve taleplerini elde etme mücadelelerini desteklemektedir.

Kadın erkek yan yana, omuz omuza, yaşamın her alanında!

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlu olsun

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı