8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…!

{nomultithumb}TMMOB Şehir Plancıları Odası 7 Mart 2007 tarihinde yaptığı basın açıklamasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Basın açıklamasın metni aşağıdadır:

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…!

 

Sanayi devrimi ve kentleşme süreci ile beraber kadınların kent hayatına katılımı da tanımlanmış, günümüz çağdaş toplumunda da kadınların rolü ve sorunları yeniden tanımlanmaktadır. Geçmişten bugüne bakıldığında kadınlar her zaman ucuz emek, kayıtsız iş gücü olarak görülmüş, bunun yanında yaptıkları işler kendilerine atfedilen günlük hayat pratiğindeki işlerden ayrı tutulmayarak emeklerinin değeri her zaman düşük tutulmuştur. Bu sürecin kapitalist kentleşme dönemi ile birlikte daha keskin hatlarla hissedilmesi, artışı da tesadüfi değildir.

Metropolleşen ve giderek büyüyen kentler kadınlar için tehlikesi her geçen gün artan, güvenli olarak eve ulaşma sorusu ile her gün yüzyüze gelindiği bir noktadadır. Özellikle küresel kentlerde yaşanan küresel boyutlardaki kadın emeği pazarının oluşturulması ve ucuz emek gücü olarak kadınların herhangi bir sosyal güvenceleri olmadan kurulan küresel ağ üzerinden çalıştırılmaları kapitalizmin giderek vahşileşen yüzü ile karşı karşıya kaldığımızın bir göstergesidir.

Kentler, içinde yaşayanların bir araya gelebildiği, bir arada yaşama nosyonuna dayanmaktadır. Kamusal mekan tüm sosyal sınıfların karşılaştığı, birbirleri ile temas ettikleri alanlar olarak düzenlenmesine dayanır. Ancak, küreselleşmenin hızla kentleri yıktığı ve kamusal mekanları özel mekanlara dönüştürerek, bazı sosyal sınıfların kullanıma açtığı bu süreçte, sınıflar arası eşitsizliğin, kent içindeki ortak kullanım alanı olarak tarif edilen bir mekana erişmek ve içine dahil olma süreçleri kadınlar üzerinden okunduğunda daha da net ve çarpıcı sonuçları ile göz önüne serilmektedir.

Buna paralel olarak siyasal islamın yükselişiyle kadınların kamusal alandan dışlandığı gözlenmektedir. Bu nedenle Cumhuriyet'in çağdaş değerlerinin aşındırılması en çok kadınları etkilemektedir. Sayıları parmakla gösterilecek kadar az sayıda kadının siyasette, ekonomide, sanat alanında ve bürokraside yer alması kadın haklarının ileri bir düzeyde olduğu yanılsamasına neden olmamalıdır.

Kamusal mekanların kullanımının özel mekana sıkıştırılmış kadınlar için de tasarlandığının hatırlandığı, her kentli gibi kadının da güvenli bir biçimde kentte dolaşabildiği, küreselleşen kentlerimizde kadın emeğinin sömürülmediği ve her geçen gün büyüyen kentlerin kadınları ezmesine izin vermeyen bir siyasal ve toplumsal anlayışının oluşmasını desteklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası