5747 Sayılı Yasa Hakkında HKMO İle Toplantı…

 21 Mart 2008'de Cumhurbaşkanlığı'nca onaylanan 5747 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ve İzmir'deki yansımalarını değerlendirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Şubemizde oluşturulan komisyon, 25 Mart 2008 akşamı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek..

çalışmalarını sürdürdü. Şubemiz Yönetim Kurulu'ndan Sabri Yüksel, Nehir Yüksel ve Aslı Özaylak'ın katıldığı toplantıda ortak bir basın açıklaması metni hazırlanması kararlaştırıldı. Çalışmalar kapsamında kent bütünündeki eşikler, sosyal donatı alanları ve nüfus dağılımına ilişkin analizler hazırlanacak.

Kanuna göre, nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle 862 belde belediyesi, 2009'daki yerel seçimlerden geçerli olmak üzere tüzel kişiliklerine son verilerek köye dönüştürülecek. Ayrıca büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan 283 ilk kademe belediyesi de kapatılıyor. İlk kademe belediyelerinin kanunda belirtilen ilçelerin mahallelerine dönüştürülmesi veya katılmaları öngörülüyor. Kanunla kapatılan belediye sayısı bin 145’i bulurken, Türkiye’deki belediye sayısı da 3 bin 225’den 2 bin 80’e düştü. Ancak kurulan 43 yeni ilçenin eklenmesiyle bu sayı 2 bin 123 olacak.

5747 sayılı yasa ile ilgili olarak  daha önce de TMMOB İzmir İKK bünyesinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'ndan oluşan bir inceleme komisyon oluşturulmuş, Şubemiz bünyesinde konuya ilişkin oluşturulan komisyon bir rapor hazırlamıştı.