4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu

Madencilik sektöründe karşılaşılan çevresel sorunların irdelenmesi, konu ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmelerin tartışılması, olumlu örneklerin tanıtılması amacıyla Maden Mühendisleri Odası tarafından 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu  02 – 03 Haziran 2011 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda; araştırmacıları, işletmecileri, kamu ve firma temsilcilerini bir araya getirerek iletişimlerinin güçlendirilmesi, madencilikte yaşanan çevre sorunlarının en aza indirilmesi, bu sorunlar hakkında toplumun, sektörün, faaliyet yürütenlerin ve üyelerimizin duyarlılığının arttırılması hedeflenmektedir.

Sempozyuma  ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.