34. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Programı belirlendi

8-9-10 Kasım 2010 tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek olan 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu programı ilan edildi. Kolokyum çerçeve bildirisinin  Prof. Dr. Murat BALAMİR tarafından sunulacağı kolokyum programı şöyle…

I. GÜN 8 KASIM 2010 PAZARTESİ

09:00 KAYIT

09:30 – 10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Yrd. Doç. Dr. Ceyhan YÜCEL

TMMOB Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı

Prof. Dr.  İbrahim UZMAY

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. H. Fahrettin KELEŞTEMUR

Erciyes Üniversitesi Rektörü

Necati UYAR

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı

Mehmet ÖZHASEKİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Mevlüt BİLİCİ

Kayseri Valisi

Ş.Önder KIRAÇ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı

10:30 – 10:45 DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ BİLDİRGESİ

Dr. Ümit ÖZCAN – TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri

10:45 – 11:00 ARA

11:00 – 11:45 ÇERÇEVE BİLDİRİ

Prof. Dr. Murat BALAMİR – Planlamada Yeni Bir Dil Arayışı

11:45 – 12:30 I. OTURUM: "Kayseri‘de Planlamanın Dünü Bugünü"

A.  Serdar ALTUNTUĞ

Moderatör

Yrd. Doç. Dr. Füsun KOCATÜRK

Kayseri Planlama ve Gelişme Süreci

Nadir DOĞAN

Kayseri‘de 2000 Yılı Sonrası Planlama Süreci

12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 – 15:15 II. OTURUM: "Planlama Dili Ve Kuram"

Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ

Moderatör

Yrd. Doç. Dr. Rıfat Akbulut

Dil Ve Düşünce, Kuram Ve Eylem: Mekansal Planlamada Dil Ve Düşünce Etkileşimi

Doç. Dr. Metin ŞENBİL,

Ahmet Avşar ŞİMSEK

Planlama Ve Kentler Arasındaki Sürdürülemeyen İlişki: Paradigmanın İflası Ve Kompleks Adaptif Sistemler Olarak Kentler

Bülent ÜNCÜ, Barış KİRTİL, Sinan PINARBAŞI, Seda NAL, Mehmet Nazım ÖZER, Emrah SÖYLEMEZ, İlker AKBAY,  Pınar ZORAL, Özen ABANOZ

Uluslar Arası Ülke Deneyimleri Kapsamında Ülkemiz İçin Mekânsal Planlama Sistemi Önerisi

Dr. Aliye Ahu AKGÜN,

Doç. Dr. Tüzin BAYCAN

Kırsalı Yeniden Okumak: Yaratıcı Kapasite Ve Sıcak Nokta Teorisi

Ebru MANAVOĞLU

Kentsel Yeşil Alan Planlama Stratejilerinin Kent Planlarına Entegrasyonu. Türkiye Kentleri Örneğinde İncelenmesi

15:15 – 15:30 ARA

15:30 – 17:15 III. OTURUM: "Planlama, Ekonomi ve Politika"

Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER

Moderatör

Araş. Gör. Aslı YILMAZ

Yeni Bir Kavram Kategorisi Önerisi:

Planlama Sistemi ve Planlama Politikası

Dr. Barış ÖVGÜN

Kalkınma Planlamasından Stratejik Planlamaya

Araş. Gör. Muhammed Ziya PAKÖZ

Planlamaya Sınır Çizmek: İstatistikî Bölge Birimlerinin Planlama Açısından Değerlendirilmesi

Ahmet BAŞ

Bölge Planlamasında Yeni Bir Kurum: Kalkınma Ajansları

Müfit BAYRAM

Plansızlığın Ekonomisi

17:15 – 17:30 ARA

17:30 – 18:00 ÖDÜL TÖRENİ

Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması Ödülleri

Kent Planlama Basın Ödülleri

18:00 KOKTEYL

II. GÜN 9 KASIM 2010 SALI

09:00 – 10:45 IV. OTURUM: "Koruma"

Yrd. Doç. Dr. Ceyhan YÜCEL

Moderatör

Melike GÜL

Korunan Alanlarda Planlama Çeşitliliği "Antalya-Üçağız Örneği"

Yrd. Doç. Dr. Nevin TURGUT GÜLTEKİN

Kültür Mirasını Korumada Alan Yönetimi Ve Kent Planlama

Yrd. Doç. Dr. Nevin TURGUT GÜLTEKİN

Tamer CİNEL

Koruma Amaçlı İmar Ve Revizyon Planlarını, Kent Ve Koruma Planlaması Üzerinden Okuma: Giresun Kentsel Sit Alanı

Araş. Gör. Dr. Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK

Planlama Alanında Arkeolojik Değerlerin Sürdürülmesi Ve Korunması İçin Dil Ve Temsili Sorunun İncelenmesi

Yesari SEZGİN

Gülsüm YILMAZ

Zonguldak Lavuar Koruma Alanı Ve Çevresi İçin Planlama Yaklaşımı

10:45 – 11:00 ARA

11:00 – 12:45 V. OTURUM: "Planlamada Ortak Dil ve Standart Arayışı"

Dr. Ümit ÖZCAN

Moderatör

Dr. Mehmet ÇAKILCIOĞLU 
Ömer Faruk CEBECİ

Plan Ölçeklerindeki Kopukluk Ve Çelişkiler

M. Alim ÇOPUROĞLU

Üst Ve Alt Ölçekli Planlar Arasında Yetki Kayması İle Bu Süreçte Nazım İmar Planlarının İşlev Yitimi

Murat İLKME

Bir Mesleğin Sessiz Çığlığı

Nuray ÇOLAK                

 Ayla DOĞANÇ

Planlamada Ortak Dil ve Standart Yaratmada Şehir Plancıları Odası Mesleki Denetim Uygulamasının Rolü

Tuğba KURT

Türkiye‘de Planlamanın Tek Bir Merkezden Yapılarak Ortak Bir Dilin Kullanılması

12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ

13:45 – 15:30 VI. OTURUM "Farklı Girdilerin Planlama Diline Etkisi"

Prof. Dr. Murat BALAMİR

Moderatör

Araş. Gör. Ezgi ORHAN

Sınırlı Kaynaklar Ve Sakınım Planlaması

Tuğçe SÖNMEZ            

Serhan SANER

Kentsel Sismik Risklerin Belirlenmesi: Türkiye Büyükşehirlerinde Risk Oluşturan Etkenlerin Karşılaştırılması

Neslihan YALINIZ KOÇ

Varlık Niteliği İtibariyle Su Döngüsünü Koruma Bağlamında Planlamada Dil Değişiminin Olanak Ve Sınırları

Doç. Dr. Ayşe ÖZCAN

Ekolojik Planlama Sürecine Katkıları Açısından Dijital Kent Rehberleri Ve Olası Bir Kent Rehberi Kurgusu

Ali Fatih UYSAL

Kentsel Alanda Yoğunluk Değerlerinin Ve Sosyal Donatı Alanlarının Büyüyebilirliklerinin Programlanması

15:30 – 15:45 ARA

15:45 – 17:30 VII. OTURUM: "Planlamada Farklı Disiplinlerin Yeri"

Ayşe IŞIK EZER

Moderatör

Prof. Dr. Behzat GÜRKAN

Ekoloji ve Planlama

Prof. Dr. Nilgül KARADENİZ

Peyzaj ve Planlama

Yrd. Doç. Dr. Harun ÜRER

Kültürel Değerler ve Planlama

Erhan ÖNCÜ

Altyapı, Ulaşım ve Planlama

III. GÜN 10 KASIM 2010 ÇARŞAMBA

08:45 – 09:30 ATATÜRK‘Ü ANMA

Atatürk‘ün "Planlı" Ülkesi

09:30 – 11:15 VIII. OTURUM: "Planlama Dilinin Engelleri"

Yrd. Doç. Dr. Gökçen KILINÇ

Moderatör

Dr. Duygu ÇUKUR

"Ötekiler" Bağlamında "Planlama Dili" nin İrdelenmesi Ve Bir "Öteki" Olarak Çocukluk Dönemine Yönelik Öneriler

Öğr. Gör. Gizem ERDOĞAN

Araş. Gör. Gözde EKŞİOĞLU

Planlan(ma)mış Sokaklardaki Engeller Ve Engellenenler

Emine TAYYARE KARAOĞLU

Sembolik Sermayenin Toplumda Ve Mekânda Yarattığı Aynılaşma Ve Farklılaşma

Araş. Gör. Özge ÖZGÜR

Bir Kentsel Tasarım Sorunsalı: "Sağlıklaştırma"

Yrd. Doç. Dr. Pelin GÖKGÜR

Metropollerde Kültürel Çeşitliliğin Yönetimi

11:15 – 11:30 ARA

11:30 – 13:15 IX. OTURUM "Dönüşüm"

Doç. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN

Moderatör

Yrd. Doç. Dr. Bediz YILMAZ BAYRAKTAR

Çağdaş Kent-Çağdaş Konut: Kentsel Dönüşümün Dili Üzerine Düşünmek

Yrd. Doç. Dr. Şaban İNAM                         

Araş. Gör.  Aslı BAŞARIR

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Çok Amaçlı Yaklaşım, İnegöl Kenti Örneği Üzerinde Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR                             Serap CEZAOĞLU

Toplu Konut Alanlarında Planlama Ve Kentsel Tasarım İlkeleri: TOKİ Kayseri Uygulamaları Üzerinden Bir İnceleme

H.Oğuz ALDAN

Mehmet Can ALDAN

Kentsel Dönüşüm Ve Yerel Kalkınma Söylemi: Toplumsal Proje mi – Mekansal Uyumsuzluk mu ?

Cihan UZUNÇARŞILI BAYSAL

Ayazma(n)dan Bezirganbahçe‘ye Tutunamayanlar

13:15 – 14:00 YEMEK ARASI

14:00 – 15:45 X. OTURUM "Farklı Deneyimler, Yeni Arayışlar"

Yrd. Doç. Dr. Semih H. EMÜR

Moderatör

Aygül KILINÇ

Adana‘nın Kentleşme Deneyimi Üzerinden Kentsel Planlamayı Yeniden Düşünmek

Güler GÜNEŞ KARABULUT

İzmir‘de İmar Bilgi Sistemi Projesi Kapsamında Plan Gösterim Tekniklerinin Bütünleştirilmesi Çalışmaları

Yrd. Doç. Dr. Hilal ERKUŞ ÖZTURK

Devlet-Özel Sektör İlişkilerinin Ölçeklenmesinin Turizm Mekânında Yansıması: Antalya Örneği

Araş. Gör. Dr. Senay OĞUZTİMUR

Organize Lojistik Bölgeler: Üretim Zincirlerinin Bir Parçası Mı?

Apayrı Bir Kümelenme Konusu mu?

15:45 – 16:00 ARA

16:00 – 18:00 PANEL-FORUM

Necati UYAR

Moderatör

Oturum Moderatörleri

 

KAPANIŞ