31. DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ KOLOKYUMU PROGRAMI BELİRLENDİ

Bilindiği üzere bu yıl Ankara'da Odamız ve ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı işbirliğiyle 7-8-9 Kasım 2007 tarihlerinde 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında "Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe" başlıklı 31. Kolokyum düzenlenecektir.

İçinde bulunduğumuz dönemde kentler hiçbir dönemde rastlanmayacak ölçüde rant baskılarına, talanlara, çalışanların kentsel kamusal alandan dışlanmasına ve kentlerin parçalanmasına sahne olmaktadır. Bütüncül bir plan anlayışından uzaklaşan ve kentleri parçalara ayırarak kentsel tasarım projeleri çerçevesinde algılayan yaklaşım, kamusal alanların hızla özel/yarı özel alanlara dönüşümü gibi uygulamalar karşısında, diğer unsurlar yanı sıra, planlama alanında alternatif yaklaşımlar geliştirmedeki eksikliklerin dile getirilmesi planlama meslek alanı konusunda kapsamlı bir değerlendirme istekliliğini gündeme getirmiştir.

Planlama mesleğinin kamu yararını gözeten anlayışının süreçlerde ortaya çıkan olumsuzluklara karşı durabilmesi plancıların kendi meslek alanlarını sağlıklı bir zemine oturtmaları ve bu zemin üzerinde kuralları, değerleri ve diğer meslek alanları ile olan ilişkilerini iyi tanımlamaları ile mümkündür. Bu yıl düzenlenecek Kolokyumla da, ilişki ve süreçleri gözden kaçırmadan, planlama alanının kendisine dönmek ve planlama meslek alanını sorunsallaştırıp; uygulamacılar, akademisyenler ve siyasa yapıcılara bir değerlendirme zemini hazırlamak hedeflenmektedir. Bu nedenle, kuramsal düzlemi önemli olmakla birlikte, yapılacak tartışmaların olabildiğince meslek pratiklerinden beslenmiş olması, planlama alanının en geniş ve zengin kısmını içermesi, farklı illerdeki uygulamaları içinde barındırması ve diğer meslekler ile olan ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kolokyum ile ilgili oluşturulan çağrı metni ilgili kurum ve kuruluşlara, kişilere gönderilmiş, Kolokyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin bildiri özetleri Bilim Kurulunca değerlendirilmiş ve Kolokyumda sunulacak bildiriler belirlenmiştir.

Bu yıl TODAİE Konferans Salonunda düzenlenecek Kolokyumun konusu ve özelliği gereği bildiri sunulacak konularda Yürütme Kurulunca değerlendirme yapılarak çağrılı bildirilerin sunulması kararlaştırılmış, belirlenen konulara göre oturumlar oluşturulmuştur. Oturumların konuları, çağrılacak kişilerin belirlenmesi, programın oluşturulması hususunda ODTÜ‘de geniş katılımlı toplantılar düzenlenmiş, toplantıya katılanların görüşleri doğrultusunda program şekillenmiştir.

Bu yıl düzenlenecek 31. Kolokyum‘un ilk iki oturumu çağrılı bildirilerden oluşmaktadır. İlk oturumda meslek alanı ve etik konusu tartışılacaktır. İlhan Tekeli, Melih Ersoy, Belma Babacan ve Perihan Kiper meslek alanı ve etik konusunu farklı açılardan ele alacak. İkinci oturumda Baykan Günay, Murat Balamir ve H. Tarık Şengül meslek alanımızın gelişimi, yeni alanları üzerinde değerlendirmelerde bulunacak. 7 Kasım Çarşamba günü ödül törenleri ve ayrıca bu yıl mesleğimizde 25. yılını dolduran üyelerimize mesleğe katkılarından dolayı plaket verilecektir. Kolokyumda üniversite, kamu kesimi ve serbest çalışan üyelerimiz arasında etkileşimi, iletişimi sağlamak ilişkileri ortaya koymak amacına yönelik oturumlarda yer alacaktır. Meslek alanımızı diğer meslekler ile tartışmak, yakın meslek alanları ile ilişkilerimizi ortaya koymak amaçlı oturumlarda bulunmaktadır. Bu yıl Kolokyum meslek alanımızın uygulamaları üzerine yoğunlaşmakta ve farklı yerellerdeki pratikler gündeme getirilmektedir.

7-8-9 Kasım tarihlerinde TODAİE Konferans Salonunda düzenlenecek Kolokyumun son günü TUPOB Mesleki Yeterlilik, Yetkinlik Komisyonu‘nun hazırladığı metin sunulacak ve metin meslek alanımız ile ilgili son gelişmeler kapsamında üyelerimizin tartışmasına açılacaktır. Ayrıca Kolokyumda sunulan bildiriler çerçevesinde Kolokyuma katılanların görüşlerinin alınması amacına yönelik bir forum düzenlenecektir.

Bu çerçevede, Kolokyumun duyurusunun yaygınlaştırılması ve katılım sağlanması konularında katkılarınızı dileriz.

Saygılarımızla,

TMMOB Şehir Plancıları Odası {nomultithumb}

Dünya Şehircilik Günü Program Broşürü (431 KB) (10.10.2007 14:16:06)

Dünya Şehircilik Günü Posteri (556 KB) (10.10.2007 14:16:56)