30 SENELİK sorun bitiyor

Büyükşehir Belediyesi, Balçova Arsa Mağdurları’nın sorununa çözüm olacak planlama için zemin etüdü çalışmalarını tamamladı. 53 hektarlık alanda 2 bin861 metrekarelik bölüm dikkat edilmesi gereken dolgu alanı olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda “Balçova Arsa Mağdurları” olarak bilinen ve 30 yıla yakın zamandır arsalarına kavuşabilmek için hukuk mücadelesi veren vatandaşların sorununa çözüm için harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Balçova arsaları 1. ve 2. etap 1/1000 ölçekli imar planına esas olacak ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik mikrobölgeleme etüdü gerçekleştirildi. Bayındır ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce de imzalanarak plan hazırlanması için Büyükşehir Belediyesi’ne iletildi.
Temmuz 2009’da başlayan çalışmalar kapsamında 20-30 metre derinliğine inildi. Elde edilen bulgular değerlendirilerek zeminin koşulları net olarak ortaya konuldu. 53 hektarlık konut alanını kapsayan bölümde yapılan çalışmalarla, planlamayı olumsuz yönde etkileyebilecek zemin koşulları irdelenerek alanda ve yakın çevresindeki olmuş veya olması muhtemel afet olayları, bunların azaltılması veya engellenmesine yönelik alınabilecek önlemler tespit edildi.
2 bin 861 metrekare
Yapılaşma açısından yerleşime uygunluk değerlendirmesi de yapıldı. 53 hektarlık alanda 2 bin 861 metrekarelik bölüm ‘dikkat edilmesi gereken dolgu alanı’ olarak tespit edildi. Büyükşehir tarafından yaptırılan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce imzalanan zemin etüdü, 1/1000’lik uygulama planlarının hazırlanması için Balçova Belediyesi’ne gönderildi. Uygulama planları daha sonra 5216 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir’e gönderilecek.

Kaynak: Milliyet Ege – 07.06.2010 {nomultithumb}