30 Mayıs 2006 – İmar ve Kentleşme Komisyonu Toplantısı

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
İmar ve Kentleşme Komisyonu Toplantısı

30.05.2006 Salı

Katılanlar:
Erhan V. Küçükerbaş – PMO
Nilüfer Çınarlı – MO
Tolga Çilingir
Zühre Çelik
Beril Özalp
Zeki Yıldırım

Toplantı Gündem Maddeleri:

  • Çeşme Alaçatı Kültür ve Turizm Bölgesi Sit Alanları ve Tahsisleri

Konu ile ilgili komisyon üyesi odalar planla ilgili görüşlerinin e-posta yolu ile tarafımıza bildirmelerine ve bu görüşler doğrultusunda bir rapor hazırlanmasına karar verildi.

  • Kültürpark Yeraltı Otoparkı

Mimarlar Odası dava açmayacağını, ancak açan odalara destek vereceğini belirtti. Konunun TMMOB İl Koordinasyon Kurulu'na taşınmasına karar verildi.

  • Yeni Kent Merkezi Yoğunluk Artırımı

Mimarlar Odası planı desteklediğini belirtti. Peyzaj Mimarları Odası ise konu hakkında odamıza destek olacaklarını belirtti.

  • EXPO Fuarı hakkında bilgilendirme

Expo ile ilgili gündemde bulunan konular görüşüldü.