29 Mayıs 2007 – Toplantı No: 41

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/41
Toplantı Tarihi               :  29.05.2007 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları:  

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün ile, Tahtalı Barajı Havzasındaki yeni yapılaşmalar ve 1/25000 ölçekli Tahtalı Barajı Su Toplama Havzası Çevre Düzeni Planının L18-a4, L18-a3, L18-d1, L18-d2 ve L18-c1 paftalarını içeren Çevre Düzeni Plan Revizyonuna itirazımız hakkında görüşüldü.
  • “Dedebaşı, Goncalar, Nergis, Demirköprü Mahalleleri Koruma ve Güzelleştirme Derneği” ile Aliağa – Menderes Hafif Raylı Sistem Projesi Karşıyaka – Şemikler – Demirköprü geçişi ve doğabilecek sıkıntılar konusunda görüşüldü.
  • Av. Ömer Faruk Sercan ve Şirinyer sakinleri ile Aliağa – Menderes Hafif Raylı Sistem Projesi Şirinyer çıkışı ve doğabilecek sıkıntılar konusunda görüşüldü.
  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın; kıyı ile ilgili Genelgesi hakkında bilgi verildi.
  • Halkevleri Genel Merkezinden iletilen “Halkın Hakları Forumu” çağrısı hakkında görüşüldü.

Karar No  –  1:
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasına göre uygulama birliğini sağlamak ve kent bütününde çok katlı otopark yapımını özendirmek amacı ile alınan 01.12.1994 tarih ve 05/257 sayılı meclis kararının iptali istemiyle ilgili idareye başvuruda bulunulmasına oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
Odamız 25.05.2007 tarih ve 03/336 sayılı yazısı görüşülerek, bahsi geçen Didim Koruma Amaçlı İmar Planı ihalesi hakkında Didim Belediye Başkanlığı’ndan Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde bilgi ve belge istenmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
Şubemizde gerçekleştirilecek olan Netcad Meslek İçi Eğitim Seminerinin başlatılabilmesi için gereken donanımların alınması konusunda; 5 adet masaüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve 5 adet bilgisayar masasına ilişkin fiyat teklif ve araştırmasının Odamız Genel Merkezine iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
Odamız 25.05.2007 tarih ve 08/335 sayılı yazısı ile bildirilen, Oda Bilgi Sistemi Otomasyon Programı ile ilgili olarak 02.06.2007 tarihinde Genel Merkezimizde düzenlenecek Toplantıya, Şube Sekreter Yardımcımız Hakan Küçükkılıç’ın katılarak, Genel Merkezimize konu ile ilgili görüş iletmesine oy birliği ile,  

Karar No  –  5:
Odamız 22.05.2007 tarih ve 08/317 sayılı yazısı ile talep edilen, Odamız Şehircilik Hizmetleri, MDU birim değerleri tabloları, Şehircilik hizmetleri en az ücret tablosu ve ücret tarifesine ilişkin görüşümüzün, Şube Sekreter Yardımcımız Hakan Küçükkılıç tarafından yapılacak incelemenin ardından Genel Merkezimize iletmesine oy birliği ile, 

karar verildi.

 

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)