29 Mart 2007 – Toplantı No:35

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2007/35
Toplantı Tarihi               :  29.03.2007 Perşembe
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Odamız Genel Merkezi Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Değişikliğine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
  • Genel Merkezimizin Odamız plan inceleme kuruluna ilişkin yazısı görüşüldü.
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Kültür Merkezi parselindeki Nazım İmar Planı değişikliği itirazımızın kabulüne ilişkin yazısı görüşüldü.

Karar No  –  1:

Genel Merkezimizin, şubelerde "Kentsel Dönüşüm Komisyonları" kurulması hakkında 15.03.2007 tarih ve 08/159 sayılı yazısına ilişkin; üyelerimizin konu hakkında bilgilendirilerek ilgili komisyona katılmak isteyen üyelerimizin listelenmesine ve bu liste içinden yönetim kurulumuzca belirlenecek üyelerimizin ilgili komisyona davet edilmelerine oy birliği ile,

Karar No  –  2:

05.05.2007 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Odamız Örgüt Toplantısı için Genel Merkezimize iletilecek öneri gündem maddelerinin;

  • Oda bilgi sisteminin yaygınlaştırılması,
  • Eğitim çalışmaları konusunda "Gayrimenkul Değerleme" işkolunun görüşülmesi,
  • Tescil Yenileme – Mesleki Denetim gibi uygulamaların yeniden değerlendirilmesi ve sorunların ele alınması

olarak belirlenmesine ve toplantıya katılmak üzere Zühre Çelik, Ulaş Kılıçkaya, Beril Özalp, Hakan Küçükkılıç ve Berrin Arıcan'ın isimlerinin Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün; tarafımızca iletilen Koruma Sempozyumlarının üçüncüsünün "Koruma'nın Ekonomik Boyutları – Uygulama Sorunları"  temasıyla TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ortaklığında gerçekleştirilmesi önerisinin kabul edildiğini bildirir 19.03.2007 tarih ve 1768-212 sayılı yazısı görüşüldü. Sunulan taslak içerikte yer önerisinin Kuşadası olarak belirlenmiş olması sebebiyle, sempozyum önerimiz ve destek talebimizin Kuşadası Belediyesi'ne yazılı olarak iletilmesine, önerimizin olumlu karşılanması durumunda konunun Genel Merkezimize de iletilerek Sempozyumun Şubemiz tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanmasına oy birliği ile,

Karar No  –  4:

Kobi Dünyası Dergisi 5. Sayısında yer alan bir haberde İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyeleri arasında Şubemiz yöneticilerinin de yer aldığının görülmesi üzerine konu hakkında bilgilendirme talep eden 07.03.2007 tarih ve 08/149 sayılı Genel Merkezimiz yazısı görüşüldü. Konuya ilişkin olarak Genel Merkezimize yazı ile bilgilendirme yapılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  5:

Bodrum İlçe Temsilciliğimizin 28.03.2007 tarih ve 48B2007/7 sayı ile iletilen, odamız üyesi Özlem Aydoğ'a ilişkin yazısı görüşüldü.  Adı geçen üyenin üyelik kaydının şubemizde bulunmaması nedeniyle konunun gereği için Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  6:

 "Dedebaşı, Goncalar, Nergis, Demirköprü Mahalleleri Koruma ve Güzelleştirme Derneği"nin Şubemize şifahen bildirdiği, Yönetim Kurulu toplantımıza katılım ve tanışma talebine ilişkin, kendilerinden görüşmek istedikleri konu hakkında detaylı bilgi alınarak ileriki Yönetim Kurulu toplantılarından birine davet edilebileceklerine oy birliği ile,

Karar No  –  7:

Cumhuriyet gazetesine internet üzerinden abone olunmasına ve bu tarihten sonra satın alınmamasına, Cuma günleri Ege eki çıkması nedeni ile Birgün Gazetesinin satın alınmasına, Yeniasır ve Gazetem Ege'nin her gün satın alınmasına oy birliği ile,

Karar No  –  8:

Aylık Yerel Gündem 21 Kent Konseyi toplantılarının, web sitemizden duyurulmasına oy birliği ile,

karar verildi

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(KATILMADI)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(KATILMADI)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)