28.12.2006 – Milliyet EGE – Tartışılan karar

Koruma Kurulu, Konak Belediyesi'nin, Ege Palas'ın yıkımına neden olabilecek yeni imar planını onaylamadı. Karar tartışmalara neden oldu. Şehir plancıları karşı çıktı, Özfatura mantıklı buldu

{nomultithumb} UTKU BOLULU DHA – 28.12.2006

İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun, Ege Palas Oteli'ni kurtardıÇı ve bölgede gökdelen inşaatının yolunu açtıÇı idda edilen kararı tartışma yarattı. Kimileri karşı çıktı kimileri de destek verdi.
Danıştay'ın yapımına olanak saÇlayan imar planını iptal ettiÇi Ege Palas Oteli'nin, Konak Belediyesi tarafından 61 metrelik yükseklik iznini 9 metre 80 santimetreye düşüren planına İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu onay vermedi. Bölgede çok katlı yapılaşma, ulaşım ve yoÇunluk deÇişimlerinin yeniden ele alınarak yeni bir plan çalışması yapılması yönündeki kurul kararı farklı deÇerlendirmelere yol açtı. Yeni planın hem Ege Palas Oteli'ni kurtarabileceÇi, hem de liman ile GündoÇdu Meydanı arasında yeni yüksek yapılara ışık yakacaÇı yönündeki yorumlar, tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

Şehir plancıları karşı
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, yaptıÇı açıklamada imar mevzuatı açısından sakınca oluşturan, mahkemece yıkım kararı alınmış binanın, İzmir'in kentsel tarihine ilişkin entelektüel birikimi içinde bir "utanç" anıtı oluşturduÇu görüşüne yer verildi.
Açıklamada, "Çevresi ve bitişiÇi tescilli yapılarla dolu, kentsel eski dokunun sokak ve cephe özelliklerinin hala kaybolmadıÇı bir çevrede, görevi 'koruma' olan bir devlet kurumunun üyelerince alınan bu kararla ilgili gereken süreçler başlatılacaktır. Ayrıca, bu kararı alan söz konusu kurum üyelerinin de görevlerini hangi etik çerçeve içinde icra ettikleri açıkça sorgulanabilir bir hal almıştır. Kurulun söz konusu kararın altına imza atan üyeleri 'Koruma anlayışları' açısından inandırıcılıklarını yitirmişlerdir. Alınan kararın gerekçelerini binlerce yıllık tarihi olan İzmir'in hatırına, İzmir halkı adına soruyoruz ve sormaya devam edeceÇiz" denildi.

Yenileri olmaz
Ege Palas Oteli'nin yapımına olanak veren imar planını iptal ettiren davayı açan Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ise Ege Palas Oteli'ne ilişkin süreci yakından izlediklerini açıkladı. Mimarlar yaptıkları açıklamada, Koruma Kurulu'nun son kararının bölgede yeni yüksek yapı taleplerinin önünü açacak şekilde yorumlanmaması gerektiÇine dikkat çekti. Kentin yüksek yapı bölgesi olarak Alsancak Liman Arkası-Turan bölgesinin belirlendiÇini dile getirdi.
DiÇer davacı Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yöneticileri ise gelişmeleri izlediklerini belirtti.

Üyeleri kutladı
Ege Palas Oteli yapımını teşvik ettiÇi bilinen eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhan Özfatura ise ilk günden itibaren hukuki açıdan bir engel bulunmadıÇını, sadece inatlaşma olduÇunu öne sürdü.
Özfatura şunları söyledi:
"İzmir bir eser kazandı. Ancak bir takım insanlar karşı çıktı. Rahmetli Mazhar Amca hapiste yattı. Zaten bu dönemden sonra İzmir, yatırımlar açısından geriledi. Bu haksızlıÇın tamiri açısından Koruma Kurulu'nun kararı çok önemli. Kendilerini kutluyorum. Büyükşehir ve Konak Belediyeleri uygun bir plan yapacaktır. Ayrıca, bu bölgeye yeni yüksek yapılar yapılmalıdır. Gökyüzü bedava olan toprak parçasıdır. Taban alanına daha fazla yeşil ve otopark koyarak yukarı çıkmak idealdir."