28.11.2010 – Milliyet Ege – TEKEL PLANI İPTAL

İZMİR Alsancak'taki tarihi Tekel Sigara Fabrikası, 'resmi tesis' alanından çıkartılıp, 'iş merkezi' yapıldı, özelleştirme idaresi 49 yıllığına tahsis etti. Ancak plan değişikliği, iki belediye ve bir meslek odasının başvurusu üzerine Danıştay tarafından iptal edildi.
Alsancak'taki tarihi Tekel Sigara Fabrikası'nın 'resmi tesis' alanından çıkartılıp, 'iş merkezi' yapılmasını öngören plan değişikliği, iki belediye ve bir meslek odasının başvurusu üzerine Danıştay tarafından iptal edildi.
İzmir'in Alsancak semtindeki tarihi I TEKEL Sigara Fabrikası'nın bir bölümünün imar plan değişikliği Damştay tarafından iptal edildi. Böylece bölgeye yapılmak istenen ticaret merkezi projesi suya düştü. özelleştirme idaresi, satış listesinde yer alan Tekel'e ait tescilsiz binaların yer aldığı Alsancak 1823 ada 17 parselin imar planını Mart 2008 tarihinde değiştirdi. Arkas Holding, ÎTO ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ortak kurdukları İzmir Sanat A.Ş'nin 49 yıllığına tahsisini aldığı Tekel Sigara Fabrikası ile Alsancak Spor Salonu arasında kalan parselin planı "Resmi tesis" alanından çıkartıldı ve "Tali iş merkezine" dönüştürüldü. 9 katlı bina yapılacaktı. Yoğunluk arttırılarak 0,40/3.50 yapılaşma koşuluyla 9 katlı inşaat yapımına olanak sağlandı. Plan değişikliğiyle parsele eğlence yeri, konut, çarşı, büro, perakende ticaret, turistik tesis ve çok katlı taşıt merkezi yapılabilecekti. Özelleştirme İdaresi'nin çevresi tescilli yapılar ve yüksek katlı olmayan binalarla çevrili parselin imar planında yaptığı değişikliğe iki belediye ve bir meslek odası "Dur" dedi.
Şehir Plancılar Odası, Konak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi planın iptali için Danıştay'a başvurdu. Danıştay 6'ncı Dairesi'nde görülen davalarda; değişikliğin, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı olduğu, sosyal ve teknik altyapısını alanın kaldırmayacağı, resmi tesis alanı yerine bölgede eşdeğer başka yer ayrılmadığı gerekçesiyle iptalini istedi. Danıştay önce planın yürütmesini durdurdu, ardından planı iptal etti. TEKEL'e ait bu tarihi binaların | yerine 9 katlı is ve ticaret merkezleri kurulacaktı.
Kaynak: Milliyet Ege – 28.11.2010