28 Ağustos 2006 – Toplantı No: 18

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/18
Toplantı Tarihi               :  28.08.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Sabri Yüksel

Karar No – 1:

Yeni sit derecelendirme kararları sonrasında, 06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete ile 12.10.2005 tarih ve 25964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve sınırları belirlenen Çeşme Paşalimanı ve Çeşme-Alaçatı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.04.2006 tarihinde 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları onaylanarak yürürlüğe girmiş olan plana 02.06.2006 tarihinde yaptığımız itiraza süresinde cevap verilmemesi nedeniyle ve bu konuda Odamız Genel Merkezinden dava açma hususunda daha önce yetki istemiş olmamız üzerine TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ile görüşülerek ortak dava açılmasına oy birliği ile,

Karar No – 2:

25.08.2006 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli İzmir Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Revizyonu hakkında yönetim kurulu bilgilendirildi ve plana ilişkin sakıncalı konularda itiraz edilebilmesi için taslak bir metninin hazırlanarak yönetim kurulunda tartışılmasına oy birliği ile,

Karar No  – 3:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen istem üzerine Kültürpark Yeraltı Otoparkı konusunda 29.08.2006 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun makamında gerçekleştirilecek toplantıya Şubemiz adına Ulaş Ş. Kılıçkaya ve Zeki Yıldırım'ın katılmasına oy birliği ile,

Karar No – 4:

Ulaştırma Bakanlığı, İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nden gelen istem üzerine İzmir-Çeşme-Şifne Yat Limanı imar planının hazırlanması için gereken yaklaşık maliyetin Odamız Ücret Tariflerince hesaplanarak taraflarına bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No – 5:

Şubemize iletilen yazı ile İzmir Kültürpark'ta gerçekleştirilecek olan BİZ 2006 Fuarı organizasyonuna şubemizin katılmak istemesi üzerine bir stant ayrılabileceği konusunda bir teşekkür yazısı yazılarak katılım göstermeyeceğimizin bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No – 6:

03.08.2006 tarih ve 04/634 sayılı ile genel merkezden gelen yazı 8 kasım dünya şehircilik günü etkinlikleri kapsamında yer alan "KENT PLANLAMA BASIN ÖDÜLLERİ" konusunda ulusal basında "Birgün Gazetesi" ve yerel basında "Birgün EGE,Cumhuriyet EGE,Milliyet EGE ve Yenigün" gazeteleri belirlenmesine oy birliği ile,

Karar No – 7:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının şubemizde, 01 Eylül 2006 Cuma günü ve saat:18:00'de Şubemize alınacak personel adayları ile yapılacak mülakat şeklinde gerçekleştirilmesine oybirliği ile,

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(KATILMADI)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman
(KATILMADI)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)