27.11.2007 – Yenigün – ‘EXPO, İnciraltı ve planlamacılar’

 

EXPO, İnciraltı ve planlamacılar


EXPO’nun İzmir’de yapılmasını birçok kişi gibi bende istiyorum. Bu konuyu defalarca yazılarımda belirtmiştim. Ancak İzmir Şehir Planlamacıları Odası’nın fuar alanına ilişkin itirazı sonrasında kentte kopan fırtınayı anlamakta güçlük çekiyorum. Gazetelerin büyük bir bölümü itirazı “kente ihanet” olarak değerlendirirken, bir politikacılar, Oda yöneticilerini dava etmekten, köşe yazarları ise açıklamanın sonuçlarına katlanmaları gerektiğini ve hemen özür dilemeleri gerektiğini yazıyor.

Enteresan bir durum. Eğer Odanın itirazında hukuki bir eksiklik ya da hata varsa zaten bunun planlamalara bir etkisi olmayacaktır. Yoksa da hukuka aykırı bir iş yapmanın bu kadar desteklenmesini anlamak mümkün değil. Odanın suçu nedir? Oda kentin göbeğinde kalmış nadir boş alanlardan birinin korunmasını, hukuki duruma dayanarak sağlamak istiyor. Başka nedenleri de olabilir. Bu onların görüşü. Başka görüşlerle çatışıyor olabilir. Bu şiddetli tepkinin dayandığı haklılık nedir? Oda’ya bu derece saldıran kişilerin bunun nedenlerini hukuk kurallarına dayanarak ve başka bilgileri kamuoyu ile paylaşarak açıklaması lazım. Yoksa zan altında kalacak olanlar Oda yöneticileri değil bazı politikacı ve medya mensupları olacaktır.

EXPO’nun kente katkısı büyük olacaktır. Bunu biliyoruz, inanıyoruz. Ancak “her şeye rağmen” şeklinde bir tavır sergilemek mümkün mü?
Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi İzmir kendi içindeki güç dengeleri nedeniyle farklı görüşlerin pek değerlendirilmediği, bazı kişi ve kurumlara yönelik eleştirilerin ya hiç yapılamadığı ya da yapılsa dahi hemen geri püskürtüldüğü bir kent.  Bu güçler aynı zamanda medya üzerinde de etkili. Tartışmaları ve yapılan açıklamalara yönelik saldırıları okuduğumda son derece sıradan sorularımın iyi şekilde cevaplanmadığını görüyorum.
İlki EXPO ile ilgili kararlar alınırken, planlamalar yapılırken Şehir Planlamacılarına danışıldı mı, oda temsilcileri hazırlık ekipleri içinde yer aldı mı?
İkincisi, kentin zaten sıkışmış olan yapısı içinde böylesi bir etkinliği İnciraltı’nda yapmak ne derece mantıklı? Gelişmemiş, farklı altyapı hizmetlerine ihtiyaç duyan ve EXPO ile bunlara kavuşabilecek başka bir yer yok mu? İzmir büyük bir kent ve büyümesinin kontrol edilmesi lazım. Bu hali ile birçok sıkıntı yaşayan kentin merkezine ek bir yük getirmek doğru mu?

Üçüncüsü ise EXPO’nun yapılması planlanan İnciraltı bölgesindeki araziler kimin? Son dönemde buradaki arazilerden el değiştiren oldu mu ve bunlar kim? Kamulaştırılacak alan dışında kalan yerlere imar verileceği için bölgenin büyük bir değer kazanacağı açık. Bundan kimler büyük kazançlar sağlayacak ve bunların Şehir Planlamacıları Odasına yapılan eleştirileri yöneltenlerle bir bağlantısı var mı?

Bunlar sıradan bir gazetecinin hatta bir vatandaşın sorabileceği sorular. Böylesi bir organizasyon ile ilgili kamuoyunu bu derece az bilgilendirmek nasıl kabul edilebilir?
İzmir nedeni ne olursa olsun yine bir sıkıntı ile karşı karşıya. Bazı kişilerin güç isteği nedeniyle tüm kenti ilgilendiren konularda bağımsız hareket etme isteği bu türde sonuçlar doğuruyor.

EXPO eğer sadece bu nedenle alınamazsa bunun sorumluluğu Şehir Planlamacılarının sırtına yüklenemez. Bu sorumluluk, böylesi bir olasılığı dikkate almayarak hareket eden kişilere aittir.

27.11.2007 yenigün{nomultithumb}