27 Şubat 2006 – Toplantı No: 03

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  03/06
Toplantı Tarihi               :  27.02.2006 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

 

Karar No – 1:        

Odamız Genel Merkezi'nden gelen 15.02.2006 tarih ve 04/080 sayılı yazı üzerine 03.03.2006 tarihinde yapılacak olan 6. Türkiye Şehircilik Kongresi'nin düzenleme kurulu toplantısına iletilecek görüş ile ilgili olarak, ilki Diyarbakır'da düzenlenen Koruma Sempozyumu'nun ikincisinin İzmir'de düzenlenebileceği, ancak alternatif olarak Odamız Genel Merkezi tarafınca belirlenecek takvime göre, Şubemizin Dünya Şehircilik Günü 6. Türkiye Şehircilik Kongresi'ne ev sahipliliği yapabileceğini bildirir önerinin Odamız Genel Merkezi'ne bir yazı ile bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No – 2:          

İzmir'in gündeminde yer alan Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planında (Alsancak-Liman Arkası-Salhane-Turan Bölgesi) yoğunluk artırımına ilişkin Odamız İzmir Şube Yönetim Kurulu'nca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerinden bir bilgilendirme toplantısı talep edilmesine oy birliği ile,

Karar No – 3:        

Şubemiz mekanı hakkında mülk sahibi ile görüşülerek kontrat sözleşmesi gereği mekan kira bedeli olan 600-YTL ücrete 75-YTL artış yapılarak mekan kira bedelinin 675-YTL olarak belirlenmesine oy birliği ile,

Karar No – 4:          

İzmir Kültürpark'ta yapılması planlanan yeraltı otoparkı konusu görüşüldü. Bir sonraki Yönetim Kurulu buluşmasının 07.03.2006 Salı günü İzmir Kültürpark Fuar Alanı – 26 Ağustos Kapısı girişinde saat:17.30'da yapılarak, yeraltı otopark alanının yerinde incelemesine oy birliği ile,

karar verildi.                                                     

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan

(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan

(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman

(İmza)

 

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman

(İmza) 

Zeki YILDIRIM
Üye

(İmza)

Sena ERKAN
Üye

(İmza)

      

 

Beril ÖZALP
Üye

(KATILMADI)