27 Nisan 2006 – Toplantı No: 08

 Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/08
Toplantı Tarihi               :  27.04.2006 Perşembe
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

 

Karar No  –  1:

8 Kasım Dünya Şehircilik günü kapsamında 6-7-8 Kasım 2006 tarihlerinde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirilecek 6. Türkiye Şehircilik Kongresi için Kültürpark içerisinde yer alan İsmet İnönü Sanat Merkezi toplantı salonunun söz konusu tarihlerde odamıza tahsis edilmesi; toplantı salonunun ses düzeni, tepegöz, bilgisayar ve projeksiyon gibi tüm ekipmanların temini konularında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na bir yazı yazılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  2:

Odamız 24.Dönem İl Temsilciliklerinin atamalarının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak seçimlere ve toplantılara, Şubemiz ve Yönetim Kurulunca katılacak isimlerin belirlenmesine; bu konuda, il-ilçe temsilciliklerine ve Odamız Genel Merkezine bilgi verilmesine oy birliği ile,

ADI SOYADI

İL/İLÇE

Seçim Tarihleri

Sabri Yüksel

Manisa

20 Mayıs 2006 Cumartesi
Saat: 13.00

Zeki Yıldırım

Tolga Çilingir
Zühre Çelik
Ulaş Şansal Kılıçkaya
Ömer Selvi

Aydın

20 Mayıs 2006 Cumartesi
Saat: 09.30

Tolga Çilingir
Zühre Çelik
Ulaş Şansal Kılıçkaya
Ömer Selvi

Denizli

20 Mayıs 2006 Cumartesi
Saat: 17.00

Tolga Çilingir
Zühre Çelik
Ulaş Şansal Kılıçkaya
Ömer Selvi

Muğla

21 Mayıs 2006 Cumartesi
Saat:14.30

Muğla (Fethiye)

Tolga Çilingir
Zühre Çelik
Ulaş Şansal Kılıçkaya
Ömer Selvi

Bodrum

21 Mayıs 2006 Pazar
Saat: 10.00

 

Karar No  –  3:

25.04.2006 tarih ve 510/309 sayılı yazı ile Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenecek olan Meslek Tanıtım Gününe, Odamız ve mesleğimiz adına Ulaş Şansal Kılıçkaya ve Ömer Selvi'nin katılmalarına oy birliği ile,

Karar No  –  4:

İzmir Konak Belediyesi'nden gelen istem üzerine 28.04.2006 tarih ve saat:14.00'te yapılacak İmar Komisyonu Toplantısı'na şubemiz adına Ulaş Kılıçkaya ve Ömer Selvi'nin katılmalarına oy birliği ile,

Karar No  –  5:

Odamız Genel Merkezi'nden gelen istem üzerine Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na odamızı temsilen bildirilecek isim listesi hakkında görüşüldü. Konunun önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan il ve ilçe temsilcilikleri seçimleri sonrasına bırakılmasına oy birliği ile,

 

Karar No  –  6:

Üyemiz Ercüment Özgür'ün 20.04.2006 tarihli dilekçesi görüşüldü. Dilekçeye konu olan işlere ilişkin şube arşivimizin taranarak ilgili belediyeye bilgi verilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  7:

Şubemiz internet sitesinde yayınlanmakta olan tescilli bürolar listesinde karne gruplarına ilişkin bilgi verilmemesine oy birliği ile,

Karar No  –  8:

TMMOB Şehir Plancıları Odası Şehircilik Hizmetleri Ücret Tarifesi'nin (H) Maddesi uyarınca "Bürolarda Ücretli Çalışan Şehir Plancılarının En Az Ücreti" olan 945.00 YTL ücreti hakkında, sözleşmeli şehir plancısı çalıştıran belediyelere bilgi verilmesi ve meslektaşlarımızın alması gereken aylık ücretlerde yeniden düzenleme yapılması talebinde bulunulmasına oy birliği ile,

Karar No  –  9:

17 Şubat 2006 tarihli Belediye Meclis Kararı ile 12 Nisan 2006 tarihinde askıya çıkan DEÜ Konservatuarı, Sabancı Kültür Sarayı yanında yol ve otopark olarak kullanılmakta olan İzmir Kemeraltı 83 pafta 527 ada 9 parselde, 5 emsal değeri ile resmi tesis yapımını öngören plan değişikliği ile ilgili çekincelerimizi ve Konak'ın kentsel dokusuna olumsuz etkilerde bulunacağını belirten itirazımızın Konak Belediyesi'ne yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • 29 Nisan 2006 tarihinde yapılacak olan TMMOB Danışma Kurulu toplantısı hakkında bilgilendirme yapıldı.
  • 01 Mayıs 2006 TMMOB Mitingi hakkında bilgilendirme yapıldı.
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi için istemiş olduğumuz dokümanlardan sadece mevcut durumun tarafımıza iletilmesi hakkında bilgilendirme yapıldı.
  • Odamız Genel Merkezi'nden gelen, Kültür Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına ilişkin yönetmeliğin iptaline ilişkin Odamızın açmış olduğu dava hakkında bilgilendirme yapıldı.                                          

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

 

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

 

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)