26.01.2007 – Cumhuriyet Ege – Üçüncü İzmir’e İkinci Dava

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kent merkezi Turan bölgesi için yaptığı revizyon planına Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Daha önce İzmir Valiliği tarafından da yargıya götürülen plan için, avukatlar Hadi Genç ve Şehrazat Mercan, İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava gerekçesi olarak, yeni rant alanlarının oluşturulduğu öne sürüldü.

Oda Başkanı Tolga Çilingir, belediyeyle planın değiştirilmesi için temasa geçtiklerini, ancak bu isteklerinin kabul görmediğini söyledi. Yatırımcıyı teşvik için verilen ödünlerin sonu olmadığını kaydeden Çilingir, "Burada oluşacak binalarda çalışan sayısı artacak ancak otopark, yeşil alan gibi gereksinim duyulacak alanlara planda yer verilmemiş. Ayrıca alanın denize yakın olması nedeniyle rüzgarın iç kesimlere girmesi engellenmiş olacak" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, planlamanın ardından bir çok yatırımcının kente gelmek için sırada beklediğini söyledi.

 Cumhuriyet Ege – 26.01.2007