26 Temmuz 2006 – Toplantı No: 16

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/16
Toplantı Tarihi               :  26.07.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Karar No – 1:

İzmir Kalkınma Ajansı'ndan gelen istem üzerine 100 kişilik Kalkınma Ajansı Kurulu'nda yer almak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çilingir'in Kurul üyeliğine önerilmesine oy birliği ile,

Karar No – 2:

Yeni sit derecelendirme kararları sonrasında, 06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete ile 12.10.2005 tarih ve 25964 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve sınırları belirlenen Çeşme Paşalimanı ve Çeşme-Alaçatı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.04.2006 tarihinde 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları onaylanarak yürürlüğe girmiş olan plana 02.06.2006 tarihinde yaptığımız itiraza süresinde cevap verilmemesi nedeniyle dava açılmasına ve bu konuda Odamız Genel Merkezi'nden yetki istenmesine oy birliği ile,

Karar No – 3:

HKMO'dan gelen yazı ile 28 Ağustos – 5 Eylül 2006 tarihleri arasında İzmir İli Dikili İlçesinde gerçekleştirilecek yaz kampına, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri;

1.       Şehadet Türkmen – İYTE (4.Sınıf)
2.       Alkın Korkmaz – İYTE (4.Sınıf)

adlı öğrencilerin isimlerinin ve iletişim bilgilerinin gönderilmesine oy birliği ile,

 

Karar No – 4:

Odamız İzmir Şubesi için,

  1. Mesleki Denetim işleminin daha sağlıklı, etkin yürütülebilmesi ve şehircilik hizmeti veren büroların, her yıl yapılan büro tescil yenileme işlemlerinin ve yaptıkları işlerin şubemizce daha iyi takip edilebilmesi ve nihai kararı verebilecek şekilde Genel Merkezimize aktarılabilmesi,
  2. Şubemizin gündeminin daha sağlıklı takip edilebilmesi ve toplantılara aktarılabilmesi,
  3. Şubemizce sürdürülen hukuksal işlemlerin takibatının yapılması,
  4. Şubemizin temsili gerektiği toplantılara aktif ve kesintisiz katılımın sağlanabilmesi,
  5. Önümüzdeki tarihlerde ev sahipliğini yapacağımız 6. Türkiye Şehircilik Kongresi hazırlıklarının aksamadan yapılabilmesi,
  6. İnternet ortamında açılmış olan www.spoizmir.org ve www.sehircilik.org sitelerinin daha güncel tutulabilmesinin ve güncel bilgiye ulaşılabilmenin daha sağlıklı yapılabilmesi, hedeflenen ek bölümlerin açılabilmesinin sağlanması,
  7. Bülten haberlerimizin kapsamlı ve eksiksiz oluşturulabilmesi,
  8. Yerel basının daha dikkatle izlenerek sağlıklı bir şekilde arşivlenebilmesi,
  9. Temsilciliklerimizle iletişimin daha sıcak tutulabilmesi ve yereldeki gelişmelerin yönetim kuruluna ve üyelere aktarılabilmesi,
  10. Kütüphane kullanımı ve mesleki eğitim seminerleri konularındaki organizasyonların mesleki formasyona sahip personel ile yapılabilmesinin sağlanması,

amacı ile şubemize ek bir personelin, 6. Türkiye Şehircilik Kongresi öncesinde istihdam edilmek üzere alınması gerekliliği konusunun Odamız Genel Merkezine iletilmesine oy birliği ile,

Karar No – 5:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısında 13.08.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

 

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

 

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)