26 OCAK 2008 GÜNÜ TÜM DÜNYA İLE BERABER BİZ DE SOKAKTAYIZ

26 OCAK 2008 GÜNÜ TÜM DÜNYA İLE BERABER BİZ DE SOKAKTAYIZ

26 Ocak 2008 Küresel Eylem Günü

Biz, dünyanın tüm bölgelerinde milyonlarca kadın ve erkeğiz, sendika, örgüt, grup ve hareketleriz; biz köylerden, taşradan, varoşlardan, şehirlerden geliyoruz; biz farklı yaşlardan, kültürlerden, inançlardan geliyoruz ve hepimiz
güçlü bir inançla birleşiyoruz: BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN!

Farklılıklarımız ve çokluğumuzun, alternatiflerimiz ve önerilerimizin zenginliğiyle, şiddet, sömürü, ayrımcılık, yoksulluk, açlık, çevre felaketi ve halkları insan haklarından yoksun bırakan neoliberalizme, savaşa, sömürgeciliğe, ırkçılığa ve patriyarkaya karşı mücadele ediyoruz.
Yıllardır bu çağrının da içinden çıktığı Dünya Sosyal Forumu İlkeleri ve süreçleri çerçevesinde direniyor ve yerelden küresele doğru yenilikçi süreçler, yeni örgütlenme ve eylem kültürleri inşa ediyoruz

Kendi gündemimizi yaratma gereksiniminin, sayısız gösteri ve deneyimlerimizin vurucu etkisinin arttığının farkındalığıyla dayanışmayı güçlendirmeyi, birbirine yakın mücadele ve kampanyalarımızı bir noktada birleşme ve alternatif yapılar oluşturmayı öneriyoruz.

26 Ocak 2008'de sokağa çıkıp eylem yapmayı ve bunu bir hafta sürdürmeyi kararlaştırdık.

Bu hafta boyunca kadın erkek herkesi, gücümüz olan farklılıklarımızla, bu konuya odaklanarak, kendilerini ifade etmek için seçecekleri yaratıcı eylem, etkinlik ve aktivitelerde bulunmaya davet ediyoruz.

BAŞKA BİR DÜNYA İÇİN HEP BİRLİKTE EYLEME!

Eylem Yerleri ve Saati:
İzmir Gündoğdu Meydanı Saat:12.00
İstanbul Taksim Gezi Parkı Saat: 12.00
Ankara Yüksel Cad. Saat: 12.00
Adana İnönü Parkı Saat: 12.00

TMMOB