26 Ocak 2007 – Toplantı No:30

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2007/30
Toplantı Tarihi               :  26.01.2007 Cuma
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • TMMOB İKK tarafından Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecek "Kent Kurultayı" ile ilgili gelişmeler görüşüldü.
  • Aydın KTVKK'ndan gelen Deştepe Höyüğü ile ilgili, İzmir 1 Numaralı KTVKK'ndan gelen Egepalas ile ilgili ve İzmir 2 Numaralı KTVKK'ndan gelen Allianoi ile ilgili karar örnekleri görüşüldü.
  • İzmir'in EXPO 2015 Adaylık Sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dışişleri Bakanlığı'nın 15 – 22 Ocak 2007 tarihleri arasında düzenlediği Tayland Bangkok ve Chiang Mai – EXPO Gezisine katılan Tolga Çilingir gezi hakkında bilgi verdi.
  • Çeşme – Alaçatı – Paşalimanı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na karşı açılan davada Danıştay tarafından alınan ara karar görüşüldü.
  • Üyemiz Okan Karlıdağ'ın istemi üzerine, Bornova'da bir alan üzerinde yapılacak imar planı değişikliği çalışması için Şubemiz Yönetim Kurulu ile plan müellifi üyemiz Okan Karlıdağ arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karar No  –  1:

İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyeliğimizle ilgili olarak kaydedilen gelişmeler hakkında Genel Merkezimize özet bilgi verilmesine; bu gelişmeler doğrultusunda İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyeliğimizin, İzmir'in ve bölgenin geleceğiyle ilgili gelişmelerde söz sahibi olunması olanağı açısından son derecede önemli bir temsil hakkı olduğu yönünde Şubemiz Yönetim Kurulunca fikir birliği olmasına karşın, TMMOB Yönetim Kurulu'nun söz konusu oluşum içinde yer alınmaması konusundaki kararı gereği, söz konusu kurul üyeliği durumunun Odamız Genel Merkezi inisiyatifiyle belirlenmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  2:

"Yarımada Bütünleşik Planlaması" konulu Yerel Gündem 21 Şubat Ayı Kent Konseyi için Şubemizden talep edilen sunumu gerçekleştirmek üzere Tolga Çilingir'in görevlendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:

Tolga Çilingir tarafından iletilen DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğrenim gören 21 öğrenciye ait ön üyelik başvuru evraklarının Genel Merkezimize gönderilmesine, İzmir'de kayıtlı bulunan öğrenci üyelerimiz hakkında Genel Merkezimizden bilgi alınarak "öğrenci üye veri tabanının" oluşturulmasına oy birliği ile,

Karar No  –  4:

NetCad firmasından iletilen fiyat kampanyası duyurusunun Şubemizde kayıtlı Serbest Şehircilik Büroları'na faks yoluyla iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  5:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine 27.01.2007 Cumartesi günü Belkahve bölgesinde faaliyet gösteren taş ocakları ve bu taş ocaklarının Arkavadi'ye taşınması konusunda yapılacak yerinde inceleme gezisine Zeki Yıldırım'ın katılmasına ve konuyla ilgili şube görüşümüzün Zeki Yıldırım tarafından hazırlanarak TMMOB İKK'ya iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  6:

Üyemiz Ercüment Özgür'ün istemi üzerine; 5216 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapılacak planların müelliflerinde hangi gruba ait yeterlilik belgesi aranacağı konusu görüşüldü. Konuya ilişkin Beril Özalp ve Sena Erkan'ın araştırma yapmasına ve daha sonra belirlenecek bir tarihte konuyla ilgili Danışma Kurulu düzenlenmesine oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(KATILMADI) 

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

 

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)