26 Mayıs 2008 – Toplantı No:11

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No             :  10/2008/11
Toplantı Tarihi        :  26.05.2008 Salı
Oturum Başkanı      :  Tolga ÇİLİNGİR

Toplantı Gündemi:

Görüşülen Gündem Maddeleri
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları yürütülen “İzmir, Batı Kentsel Gelişme Alt Bölgesi (Çeşme – Karaburun – Urla Yarımadaları) Stratejik Kalkınmaya Esas Ulusal Fikir Yarışması” hakkında görüşüldü.
• Odamız komisyonları hakkındaki 21.05.2008 tarih ve 08/480 sayılı Odamız yazısı görüşüldü.

Karar No  –  1:
7-8 Haziran 2008 tarihlerinde Odamız eliyle Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Üst Ölçek Planlar Çalıştayı” ve Örgüt Toplantısı hakkında görüşüldü. Çalıştaya Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir’in katılmasına ve hazırlık için Şubemizde üst ölçek planlar hakkında yapılan çalışmaların derlenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Hakan Küçükkılıç’ın; 30 Mayıs 2008 tarihinde muvazzaf askerlik görevini tamamlamış bulunacağını belirterek TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’ndeki eski görevine dönmek istediğini bildiren 26.05.2008 tarihli dilekçesi görüşüldü. Hakan Küçükkılıç’ın muvazzaf askerlik görevi bitiminde TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’ndeki eski görevine dönmesinin Şubemiz ihtiyaçları da göz önünde tutularak uygun olduğuna ve konuyla ilgili olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası İle Sosyal-İş Sendikası Arasında Bağıtlanan III. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin 26. Maddesinin (b) bendi doğrultusunda işlem yapılması hususunda konunun Genel Merkezimize bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:
Odamıza bazı üniversitelerden yaz stajı başvuruları bulunduğu, ancak öğrencilerin Odamızda staj yapmalarının faydalı olmayacağı şeklindeki değerlendirmeler içeren 26.05.2008 tarih ve 08/524 sayılı Odamız yazısı görüşüldü. Şubemizce belirtilen konuda yaz döneminde iki stajyer istihdam edilmesi düşünüldüğünden, yazıda belirtilen değerlendirmelere dayanak olan Yönetim Kurulu kararının tarafımıza iletilmesinin Genel Merkezimizden talep edilmesine oy birliği ile,

karar verildi.