26 Mart 2008 – Toplantı No:5

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No            :  10/2008/05
Toplantı Tarihi        :  26.03.2008 Çarşamba
Oturum Başkanı     :  Tolga ÇİLİNGİR

 

Toplantı Gündemi:

Görüşülen Gündem Maddeleri

• Odamızın 20.03.2008 tarih ve 03/207 sayılı yazısı görüşüldü.
• Odamızın 21.03.2008 tarih ve 03/210 sayılı yazısı görüşüldü.
• Odamızın; Şubelerin genel işleyişine dair 21.03.2008 tarih ve 08/211 sayılı yazısı görüşüldü.
• Odamızın 21.03.2008 tarih ve 03/212 sayılı yazısı görüşüldü.
• Odamızın 26.03.2008 tarih ve 08/219 sayılı yazısı görüşüldü.

Karar No  –  1:
Şubemiz 10. Dönem yönetim kurulu çalışma programının oluşturulması hakkındaki Odamızın 20.03.2008 tarihli 08/200 sayılı yazısı görüşüldü. Şubemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 10. Dönem Çalışma Programının Genel Merkezimize iletilmesine, öte yandan Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu’nda getirilen öneriler ve Şube Yönetim Kurulumuz değerlendirmeleri doğrultusunda, Şubemiz 10. Dönem çalışma programının, düzenlenecek bir danışma kurulu toplantısı ile ve böylece üyelerimizin de katkılarıyla genişletilmesi düşünüldüğünden, çalışma programımızın sözü edilen yöntemle genişletilmesi durumunda yeni çalışma programımızın Odamıza ayrıca iletilmesine oy birliği ile,

karar verildi.